28. 5. 2020

Mikroregion Litavka se brání: Výběrové řízení na stavbu kanalizaci nebylo netransparentní

Razantně a případně až u soudu se chtějí bránit proti verdiktu avizovanému Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) město Zdice a obec Chodouň na Berounsku, které se spojily  do Dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Litavka.  Svůj postup hodlají koordinovat i s dalšími městy a obcemi, u nichž MŽP minulý týden poukázalo na údajnou nesrovnalost, že získaly dotace z EU díky netransparentním výběrovým řízením.

Uvedl to ve zprávě Josef Stehlík, předseda Mikroregionu Litavka.

Všechna výběrová řízení se přitom týkala budování vodovodů a kanalizací. Zástupci měst a obcí jsou ale přesvědčeni, že postupovali přesně podle platných zákonů případně dotačních pravidel. A navíc. Všechny jejich kroky postupně schvalovaly jak Státní fond životního prostředí (SFŽP) tak MŽP.

„Není přece možné, aby jedna politická garnitura na ministerstvu něco schválila a dala pokyn k čerpání dotací, a druhá to pak začala zpochybňovat, aniž by sám tento úřad nesl jakoukoliv  odpovědnost“,  ohradil se Antonín Sklenář,  starosta Zdic. „V případě že, ze strany příslušných orgánů státní správy dojde ke zjištění skutečného pochybení vedoucího k odnětí dotace či její části, a to i přesto, že jednotlivé kroky zadavatele  – Mikroregionu Litavka byly průběžně schvalovány SFŽP, tak věřím, že mě zastupitelstvo města pověří uplatněním všech právních kroků nezbytných k vymožení škod případně vzniklých na straně jednotlivých obcí sdružených v Mikroregionu Litavka,“ dodal.

O co se jedná? Město Zdice a Chodouň právě dokončují výstavbu kanalizace. Bude v konečné podobě stát přibližně 188 milionů korun. Investorem je Mikroregion Litavka, Dobrovolný svazek obcí, jehož jsou součástí, a který na ní získal dotaci z evropského operačního programu Životní prostředí ve výši 137 milionů korun. MŽP po něm nyní chce, aby cca 32 milionů (25 procent) vrátil.

Nové personální obsazení MŽP včele s ministrem Richardem Brabcem nedávno začalo prověřovat 88 projektů, v nichž v letech 2010 až 2013 byli vybírání dodavatelé, v té době ještě povoleným způsobem,  prostřednictvím losovacího zařízení. Čtrnáct projektů označili ministerští úředníci za netransparentní. Například ve Středočeském kraji se to kromě Mikroregionu Litavka týká ještě Milovic a Dvorů na Nymbursku, Veltrus na Mělnicku a Úval u Prahy.

„Nám konkrétně vytýkají, že firma, kterou jsme pověřili organizací losování prvého kola užšího výběrového řízení, nevyhověla jednomu z uchazečů, který chtěl přečíslovat pořadí firem těsně před losováním,“ vysvětlil Josef Stehlík, současný předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litavka. „To už ale nebylo možné. Losující nemohl svévolně na poslední chvíli měnit pořadí čísel, které dostal jako součást dokumentace pro losování,“ dodal. Jenom na vysvětlenou, na základě tohoto losování bylo vybráno deset uchazečů, z celkem dvaceti osmi, kteří potom v druhém kole soutěže byli hodnoceni pouze na základě nejnižší nabídnuté ceny za realizaci stavby.

Dotčená města a obce se brání tím, že všechny jejich kroky vážící se k výběrovému řízení, k následnému uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, ale i ke spuštění čerpání dotace odsouhlasovaly MŽP, SFŽP i další úřady. „Například jen na ministerstvu financí posuzovali naši žádost s dokumentací čtvrt roku. Nikdo se po celou dobu nezmínil, že by bylo něco netransparentního,“ zdůraznil bývalý předseda mikroregionu a místostarosta Zdic Přemysl Landa.

Město Zdice a obce Chodouň se cítí nečekaným vyjádření MŽP z minulého týdne poškozeny na svém dobrém jméně a pověsti. A už vůbec si nedokáží představit, že by nemalou část dotace měly vracet. „Bylo by to nespravedlivé a finančně by nás to zlikvidovalo. Museli bychom zastavit všechny investiční akce,“ upozornil starosta Sklenář.

Čím se brání Mikroregion Litavka proti obvinění Ministerstva životního prostředí ČR?

 

  1. Všechny kroky, které v průběhu výběrového řízení v roce 2011 činily, musely konzultovat na SFŽP a teprve poté je mohly uskutečnit.
  2. Užší výběr deseti firem pro nabídku ceny z celkem 28 přihlášených prostřednictvím losovacích zařízení schválil SFŽP.
  3. Jediný sporný bod, na který MŽP nyní upozorňuje, je věta z notářského zápisu losování deseti vybraných firem. Zde padl požadavek jedné z firem na přečíslování pořadí firem, které dostaly ještě před samotným výběrovým řízením. Tato čísla dostaly podle pořadí podání nabídky do výběrového řízení (to nikdo ovlivnit nemohl).
  4. Na místě losování, kde byla námitka podána, byla odmítnuta s vysvětlením, že losující nemůže svévolně měnit pořadí čísel, které dostal jako součást dokumentace pro losování. V takovém případě by totiž muselo být výběrové řízení zrušeno a připraveno nové. Mimo jiné i proto, že kdyby došlo k přeorganizování přidělených čísel v průběhu losování, byl by to důvod k nařčení z manipulace.
  5. Losování deseti vybraných firem a jejich nabídek proběhlo a nikdo další námitku ani rozpor proti výsledku nepodal, a to ani v patnáctidenní lhůtě po vyhlášení výsledku. SFŽP průběh a výsledek losování schválil bez připomínek.
  6. MŽP po celou dobu dalších fází schvalovacího procesu a samotnou kontrolou před podepsáním smlouvy s dodavatelem stavby nic z průběhu výběrového řízení nezpochybnilo a smlouvu i po kontrole na ministerstvu financí schválilo. V roce 2012 pak nařídilo zahájit stavbu.
  7. MŽP poslalo Mikroregionu Zdice vytýkací dopis až po tiskové konferenci konané dne 16.4. 2014, kdy tyto závažné a dehonestující informace sdělilo nejdříve hromadným sdělovacím prostředkům. Do té doby žádnou informaci tohoto obsahu dotčeným městům a obcím neposlalo.
  8. Město Zdice a obec Chodouň jsou postupem MŽP a SFŽP poškozeny na dobrém jméně.
  9. Mikroregion Litavka z výše uvedených důvodů připravuje na svou obranu vůči MŽP konkrétní právní kroky, o kterých bude veřejnost i média informovat.

Zdroj: Zpráva Mikroregionu Litavka

28.4.2014 13.38, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31