18. 10. 2018

Metrologický institut zpracoval metodu ověření stavu vodoměrů

Vzhledem k nárůstu počtu stížností na správnost vodoměrů vypracoval Český metrologický institut (ČMI) nový způsob ověření fukčnosti na místě instalace. Portál Naše voda o tom informovala ředitelka komunikace společnosti Veolia Marcela Dvořáková. 

Drtivá většina výše zmíněných stížností je v současné době řešena tak, že vodoměr je demontován z místa instalace a odeslán dodavatelem vody do autorizovaného metrologického střediska (AMS) k přezkoušení – ověření podle § 11 odst. 4 zákona o metrologii. Při tomto přezkoušení je vyhodnocena skutečná chyba měření vodoměru při několika určených průtocích. Pokud jsou tyto vyhodnocené chyby menší než tzv. největší dovolené chyby, je vodoměr označen za vyhovující a jeho indikace se považuje za správnou.

V odborných kruzích je známo, že při demontáži vodoměru může dojít ke změně jeho technického stavu (vypláchnutí nečistot s vytékající vodou apod.), že k vypláchnutí od volných mechanických nečistot dojde i před zkouškami v AMS a že instalační podmínky při zkoušce v AMS se často ve vztahu ke správnosti měření výrazně liší od podmínek v místě původní instalace vodoměru. V důsledku těchto okolností vznikalo podezření, že takový způsob přezkušování vodoměrů není dostatečně průkazný. ČMI se proto rozhodl, že popsaný stav nelze nadále ponechat bez povšimnutí a přistoupil k řešení možnosti přezkušování u vodoměrů v zabudovaném stavu (v místě jejich instalace).

Výše uvedený a dnes uplatňovaný způsob přezkoušení vodoměrů není schopen takovou závadu, zřejmě způsobenou instalačními podmínkami, odhalit. Existují i další důvody, proč spotřebitelé často takové přezkoušení zpochybňují (samovolné odstranění nečistot v průběhu manipulací, možný střet zájmů dodavatel vody versus dané AMS atd.). Systém nově zaváděný ČMI jakékoliv zpochybnění výsledků přezkoušení vylučuje.

Žadateli o popsané nově zaváděné přezkoušení vodoměru bude po provedení zkoušek na místě vydán tzv. Odborný metrologický posudek ČMI s výrokem vyhověl/nevyhověl s přílohou, obsahující popis příslušných technických zjištění (ČMI je též znaleckým ústavem v oblasti metrologie, registrovaným u Ministerstva spravedlnosti). Žadatel pak v případě záporného výsledku zkoušky může uplatnit tento posudek u subjektu, který údaje vodoměrů používá pro rozpočet nákladů na vodné a stočné, popř. v extrémním případě až u soudu, nebude-li zjednána náprava.

Cena za tuto službu je ve výši 1 000 až 2 000 Kč + DPH podle specifik daného místa. s žádostí se můžete obrátit na Zdeňka Luku, tel. 545 555 108, e-mail:zluka@cmi.cz
Detailní popis naleznete zde: www.cmi.cz/index.php?lang=1&wdc=1948

Naše voda, ilustrační foto: Archiv Naše voda

 

16.1.2015 12.17, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

VÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERKVÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERK
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >