10. 4. 2020

Lidé a podnikatelé se mohou vyjádřit k plánům Povodí Ohře

Povodí Ohře zveřejnilo Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů povodňových rizik. Uživatelé vody a veřejnost se tak má možnost k plánu vyjádřit. Portálu Naše voda to oznámil mluvčí povodí Jan Svejkovský.

“Jako spolupořizovatelé plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik jsme je povinni zveřejnit k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti nejméně 3 roky před začátkem jejich platnosti,” řekl Svejkovský.

Veškeré připomínky ke zveřejněnému Časovému plánu a programu prací se mohou zasílat do 1.11. 2012 v listinné podobě na adresu:

Povodí Ohře, s. p.
Odbor vodohospodářského plánování
Bezručova 4219
430 03 Chomutov

elektronicky pak: planovani@poh.cz

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát; je tvořeno Plánem hlavních povodí České republiky a plány oblastí povodí, včetně programů opatření. Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe včetně příslušných programů opatření, je nezbytným podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a povolování staveb.

Hlavním cílem plánování v oblasti vod je vymezení a vzájemné sladění těchto veřejných zájmů:

  • ochrana vod jako složky životního prostředí,
  • ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,
  • trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.

Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe byl zpracován v letech 2005 až 2009 podle zákona č.254/2001 Sb. o vodách, v platném znění ve spolupráci s krajskými úřady Ústeckého, Karlovarského, Libereckého, Středočeského a Plzeňského kraje, ústředními vodoprávními úřady a širokou veřejností.

 Plán je k dispozici na příslušné stránce Povodí Ohře: http://www.poh.cz/vhp/2_planovaci_cyklus_Casovy_plan_a_program_praci.html
 

 

27.4.2012 8.52, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍJINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3