22. 9. 2019

22.8.2019 5.43, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Libouchci začíná 2. etapa rekonstrukce vodovodu v ulici Dlouhá

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další plánovanou investiční akci roku 2019:  V Libouchci, v ulici Dlouhá, provede rekonstrukci poruchového vodovodu v celkové délce 806,36 metrů. Informoval o tom Jiří Hladík z tiskového oddělení SVS.

V ulici Dlouhá, v úseku od č.p. 202 k č.p. 542 se nachází úsek vodovodního řadu z litiny DN 100 v délce 207 metrů. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1982. Dále se v ulici od č. p. 48 do vodojemu Libouchec Pašerák nachází ocelový vodovod DN 80 z roku 1981 v délce 593 metrů. Řady jsou dožilé a poruchové, projevuje se špatná kvalita použitého materiálu.

Vodovodní řad „V1“ bude v délce 208,26 metrů nahrazen za potrubí z polyetylenu PE100 RC+ DN/OD110 a řad „V2“v délce 598,10 metrů za potrubí z polyetylenu PE100 RC+ DN/OD 90. Na řadu „V1“ jsou celkem 4 ks stávajících přípojek a na řadu „V2“ je 15 ks stávajících přípojek, které budou v rámci rekonstrukce přepojeny. Dále budou v rámci rekonstrukce obnoveny 2ks podzemního hydrantu, 1ks nadzemního hydrantu a 1ks odvzdušnění. Rekonstrukce vodovodu bude realizována klasickou výkopovou technologií ve stávající trase při dodržení stávající hloubky. Vodovod bude ukládán do výkopu šíře 1 metru na zhutněnou základovou spáru a pískové lože. Vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. srpna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech (33. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 2. prosince 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 106,7 mil. korun bez DPH.

Zdroj a plánek lokality: SVS

 

22.8.2019 5.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÁZNĚ KYSELKALÁZNĚ KYSELKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Září 2019 >>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6