6. 2. 2023

Lesy ČR: sběr hub nesmí poškozovat les

Podle „Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR“ v roce 2013 si houbaři loni  přinesli z tuzemských lesů rekordních 33 tisíc tun hub v přepočtu za 5,388 miliardy korun. Informoval o tom dnes mluvčí státního podniku Lesy České republiky (Lesy ČR) Zbyněk Boublík.Sběru hub se podle dokumentu věnuje 76 % českých domácností, na jednu z nich připadlo v průměru 7,95 kg hub. Úměrně s nárůstem houbařů stoupá i celková návštěvnost lesů. Jeden Čech tak loni do lesa zavítal v průměru skoro 26krát.

Stín na uváděná pozitivní čísla vrhá snad jen nevhodné a někdy až trestuhodné chování některých houbařů – návštěvníků lesů, s jehož důsledky se musí potýkat pracovníci státního podniku Lesy České republiky. Mezi hlavní prohřešky části houbařů patří neoprávněné vjezdy auty přímo do lesů nebo ponechávání aut na lesních cestách. V hojné míře po sobě část houbařů v lesích zanechává spoušť v podobě odhozených odpadků. Lesníci velmi často evidují také poničené oplocenky mladých stromů, rušení klidu lesní zvěře či volné pobíhání psů. Aniž si to možná někteří houbaři uvědomují, porušují svým jednáním hned několik platných právních předpisů, konkrétně zákony pod čísly 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), 449/2001 Sb., o myslivosti a 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

„Na jedné straně náš těší, že si lidé ve stále větší míře nacházejí čas k návštěvám lesů, které jim nabízejí kromě sběru hub i prostor pro relaxaci, sport a možnost odreagování od starostí všedních dnů. Na straně druhé však v dané souvislosti evidujeme celou řadu negativních jednání, které les a život v něm ničí nebo ohrožují. Je důležité lidem stále průběžně připomínat, že pohyb v lesích má svá jasně daná pravidla, mnohá upravená v příslušných právních předpisech, která je nutné také respektovat. Jedině tak mohou mít z pobytu v lesích prospěch všichni jejich návštěvníci. V rámci prevence negativních jednání úzce spolupracujeme s místními složkami Policie ČR, obecními či městskými policiemi a také úřady obcí, měst i krajů. Uvědomujeme si, že valná část houbařů se v lesích chová tak, jak má. Nicméně vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu negativních jevů pokládáme za důležité veřejnost detailně seznámit s reálnými problémy působenými neukázněnými houbaři,“ podotýká výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický.

Způsob života moderní civilizace zapříčinil, že někteří lidé zcela nepochopitelně používají svá osobní vozidla k návštěvám lesů, což je v rozporu se zákonem o lesích. I přes instalaci příslušných značek, zdůrazňujících tento zákaz, lidé neoprávněně vjíždějí na lesní cesty, svá auta ponechávají na krajích nebo uprostřed lesních cest. Někteří dokonce zajíždějí přímo do porostů. Poměrně živelné nelegální parkování aut probíhá i na křižovatkách lesních cest s veřejnými komunikacemi. Dochází tím k blokování standardního fungování lesnického provozu – především k omezování pohybu lesnické techniky. Omezován je však i pohyb složek integrovaného záchranného systému (hasičů, policie, záchranné služby). Tím už může být ohrožena bezpečnost ostatních návštěvníků lesů. Někteří lidé také neváhají ničit součásti lesních cest – závory, zámky nebo dopravní značky.

Ve snaze omezovat nelegální vjezdy aut Lesy ČR v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“, zaměřeného na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů, postupně upravují stávající odstavné plochy při vjezdech do lesů na parkoviště pro návštěvníky lesa – při výstavbě nových cest je s touto možností již předem počítáno. Parkoviště navíc vybavují informačními tabulemi s mapou okolí a informacemi o místních zajímavostech.

Velmi nebezpečnou praktikou části houbařů, hraničící s přímým ohrožením jejich zdraví a života, představují vstupy do lokalit, kde probíhá těžba porostů. Do takových míst lesní zákon vstup veřejnosti v zájmu její bezpečnosti zakazuje. V souvislosti s výkonem lesnických činností jako je těžba, přibližování či odvoz dříví totiž hrozí poměrně vážné úrazy. Další zvážných projevů některých houbařů je nepořádek. V lesích tak zůstávají odpadky v podobě plastových lahví od pití, obalů od jídla, pytlů s komunálním odpadem nebo použitých toaletních potřeb. Někdy se i odhození jednoho odpadku stává základem budoucí černé skládky. Likvidace odpadků stojí Lesy ČR značné finanční prostředky dosahujících až milionů korun ročně.

V zájmu ochrany kultur a mladých lesních porostů proti škodám působených zvěří lesníci ve spravovaných porostech průběžně instalují příslušná oplocení. Mnozí houbaři však i přes výslovný zákaz nejenže do takových míst vstupují, ale navíc je, často jen kvůli „úlovku houby za každou cenu“, ničí – drátěné oplocenky rozstříhávají, strhávají a sešlapávají či nechávají otevřené místně instalované branky. Zmiňovanými poškozeními se do původně oplocených porostů dostává zvěř, která mladé stromky poškozuje okusem. Stromky jsou pak deformované nebo hynou. Celkové škody tak dosahují celostátně řádů statisíců korun, dle velmi hrubých odhadů způsobí houbaři v lesích spravovaných Lesy ČR například v Jihomoravském kraji ročně poškození cca 10 až 20 % oplocenek, což představuje řádově škody v rozmezí 200 až 300 tisíc korun. Podobné škody v řádech desetitisíců korun působí houbaři také v lesích Ústeckého kraje, například v oblastech kolem Litvínova nebo Klášterce nad Ohří.

Někteří houbaři se při pohybu v lesích, mnohdy od ranních až do pozdních večerních hodin, chovají velice hlučně a často nechávají, i přes přísný zákaz, volně pobíhat své psy. Dochází tak k rušení a zbytečnému stresování lesní zvěře, která postupně nedostatkem klidu mění své zvyky – nevychází na obvyklá místa a zůstává ukryta v nepřístupných houštinách, kde působí škody v dříve nepoškozených porostech. Rušením zvěře působí houbaři problémy také myslivcům, protože jim znesnadňují lov mnohde přemnožené zvěře, což zvyšuje výši škod.

Naše voda, ilustrační foto: Lesy ČR

26.9.2014 11.03, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

PŘEHRADA VRCHLICE A ŘÍČKA VRCHLICEPŘEHRADA VRCHLICE A ŘÍČKA VRCHLICE
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5