3. 6. 2020

Lesy ČR v roce 2013 investovaly do vodních toků 600 milionů korun

Na zajištění správy vodních toků a na opatření na vodních tocích vydal státní podnik Lesy České republiky (LČR) loni více než 600 milionů korun. Uvedl to dnes mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

Podstatnou část vynaložených finančních prostředků představují náklady na odstranění povodňových škod z předchozích let, a dále náklady na protipovodňová opatření. „Na investiční akce podnik v roce 2013 vynaložil částku 250 milionů korun a dalších 350 milionů korun na neinvestiční akce a činnosti související se správou vodních toků,“ podotýká ředitel LČR Michal Gaube, pověřený současně řízením podniku.

Péči o vodní toky podnik zajišťuje prostřednictvím šesti specializovaných pracovišť – správ toků.  Hlavní práce spočívají v odstraňování povodňových škod a zajišťování výstavby nových protipovodňových opatření na vodních tocích. V rámci dalších opatření probíhají opravy vodohospodářského majetku či stabilizace koryt toků. Dochází též k vytváření retenčních prostorů pro zachycení splavenin a ostatních prvků k zadržování vody v krajině. LČR zajišťují také revitalizace v minulosti nevhodně upravených toků, výsadbu a péči o břehové porosty, zpracovávání odborných posudků a poradenskou činnost.

Světový den vody – lesy a voda, jsou spjaty od nepaměti. Les je z hydrologického pohledu rozhodujícím činitelem při zadržování vody v krajině, je zásobárnou vody. Působí jako důležitý činitel při zadržování srážek a má vliv na vyrovnávání odtoku vody z krajiny. Lesy ČR se svým hospodařením významně podílí na ovlivnění vodohospodářské funkce lesa, především vytvářením vhodné druhové skladby lesa s podílem melioračních a zpevňujících dřevin, šetrnými výchovnými a těžebními zásahy ve vztahu k lesním porostům i lesní půdě, optimálním rozmístěním lesní dopravní sítě a samozřejmě i správou vodních toků.

Snahou LČR je v rámci prováděných činností co největší měrou nejen napomáhat k zachování a zlepšování zdravého životního prostředí. V případě vodních toků nemají realizovaná opatření komerční charakter a jejich financování je umožněno díky efektivnímu, trvale udržitelnému hospodaření ve státních lesích.

Státní podnik Lesy ČR na území celé České republiky spravuje více než 38 tisíc kilometrů především drobných vodních toků.

Naše voda, ilustrační foto LČR

20.3.2014 14.57, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5