21. 9. 2020

Lesy ČR revitalizují přítok Bynoveckého potoka v Nové Olešce

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) v současné době intenzivně pracuje na revitalizaci koryta bezejmenného pravobřežního přítoku Bynoveckého potoka v oblasti osady Nová Oleška u obce Huntířov na Děčínsku v Ústeckém kraji. Uvedl to mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

Kvůli v minulosti nevhodně provedeným opatřením totiž dnes voda korytem rychleji protéká a v horních partiích oblasti tak dochází k nedostatku stálých vod v krajině. Naproti tomu v nižších místech vznikají i při malých dešťových srážkách povodňové situace. Cílem aktuálně řešeného projektu v hodnotě více než 5 milionů korun, na jehož financování se kromě LČR podílí také EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, je tento neutěšený stav změnit k lepšímu.

Státní lesy nechaly pro daný účel zpracovat projekt revitalizace, který navrhl provést nápravná opatření a to hlavně s důrazem na odstranění narušených přirozených funkcí drobného vodního toku a zajištění ochrany nemovitostí v Nové Olešce. V souladu se zpracovaným projektem dochází k úpravě levobřežního, dosud suchého poldru na tůň s přetékanou hrází a částečné úpravě trasy toku do nového, téměř 500 metrů dlouhého mělkého meandrujícího koryta. V trase starého koryta se vytváří soustavy tůní a mokřadů. Pro eliminaci povodní se zároveň staví nové průtokové hrazení a upravuje stávající rybník.

Podle předběžných předpokladů by mohly právě probíhající práce skončit do konce letošního roku. Realizace nastíněných kroků opětovně v horních partiích povodí toku zadrží v krajině tolik potřebnou vodu, což bude mít příznivý dopad na rozvoj živočišných druhů vázaných na vlhké a mokřadní biotopy a tekoucí vody. V dolních částech naopak dojde k eliminaci případných povodňových stavů v osadě Nová Oleška.

Pravostranný přítok Bynoveckého potoka protéká Děčínskou vrchovinou v CHKO Labské pískovce. Pramení v lesních porostech na severovýchodním svahu Popovičského vrchu, následně teče severovýchodním směrem lesními porosty, obhospodařovanými loukami, pastvinami a před zaústěním do Bynoveckého potoka též územím osady Nová Oleška. Tok spravuje LČR.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (lesní mokřad)

15.7.2014 12.34, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4