25. 8. 2019

24.8.2018 13.12, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Lesy ČR letos opravují více než 60 drobných vodních nádrží

Státní podnik Lesy české republiky (Lesy ČR) investuje do vodohospodářských staveb na drobných vodních tocích v zemi ročně asi 300 milionů korun – přibližně 170 milionů činí vlastní zdroje podniku a 130 milionů dotace. Pro portál Naše voda to uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

„Prostředky vynakládáme na opravy, nová vodní díla, protipovodňová opatření, úpravy koryt toků a další akce. Jde přibližně o sto nových projektů a téměř dvě stě oprav a drobnějších údržeb. Letos plánujeme dokončení 160 staveb za více než 130 milionů korun. Zároveň připravujeme více než 230 dalších projektů,“ informovala Jouklová.

Nejčastější jsou protipovodňová opatření, tedy zvyšování kapacity koryt a jejich stabilizace v intravilánech obcí, dále výstavba retenčních prostorů pro zachycování splavenin a suchých nádrží pro zachycení přívalových vod. Lesy ČR také opravují a udržují drobné vodní toky. „V současné době vidíme jako potřebné akce související s možnou změnou klimatu zaměřené na zadržení vody v krajině, tj. obnova a výstavba vodních nádrží, revitalizace toků a výstavba tůní a mokřadů, tzn. opatření ovlivňující vodní režim v krajině (lesích). V rámci podpory zadržování vody v krajině nestaví Lesy ČR jen vodní nádrže, ale i revitalizují dříve nevhodně upravené vodní toky. Tok se rozvolní, vytvoří se mokřady, které zadržují vodu v krajině a slouží jako biotopy. Revitalizovaný tok má také lepší protipovodňové schopnosti, jelikož větší průtoky se rozlijí a zpomalí odtok v nivě. Dále jsou budovány tůně, tj. malé vodní plochy v lese bez použití technických prvků. V případě Lesů ČR se jedná o malé vodní nádrže, kterých má podnik v majetku 887 s celkovou výměrou cca 580 ha,“ konstatovala Jouklová.

Letos se opravuje více než 60 nádrží, objem prací dosahuje asi 60 milionů korun (částka je započítaná do celkové roční sumy – 300 mil. Kč avizované v úvodu). Kromě oprav se provádí také rekonstrukce stávajících a výstavba nových nádrží. Dalších více než 70 vodních nádrží se bude stavět – jsou ve fázi přípravy a projektových prací. Podnik investuje také do oprav, čištění atd. studánek a budování mokřadů –  z vlastního dotačního Programu 2000 a nyní pokračuje z Programu 2020. Od roku 2000 vydal na tyto projekty necelých 120 milionů korun. O vodohospodářských projektech se dočtete také v letošní tiskové zprávě –  https://lesycr.cz/tiskova-zprava/dnem-vody-22-brezenna-vodohospodarske-projekty-letos-lesy-cr-vyclenily-300-milionu-korun/

Naše voda, ilustrační foto (revitalizace Lesy ČR lokalita Pozorka rybník Raška): Naše voda – Nina Havlová

24.8.2018 13.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy, Významné zprávy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1