5. 4. 2020

18.9.2018 17.26, Rubrika: Čistota vody a rekreace

Lávka přes řeku Moravu propojí ČR se Slovenskem

Tento týden byla zahájena výstavba lávky přes řeku Moravu v rámci projektu „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“. Informovala o tom Alena Knotková z tiskového odboru kanceláře hejtmana Jihomoravského kraje.

Cílem projektu je propojení lokalit Mikulčice a Kopčany pro cyklisty, pěší návštěvníky i místní obyvatele v rámci unikátní památkové oblasti slovanského hradiště. „Jedná se o dlouhodobou snahu Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje o vytvoření přeshraničního Archeoparku Mikulčice-Kopčany. Lávka propojí památky Velkomoravské říše, ale také unikátní přírodu včetně spojení dvou národních sítí cyklostezek. Pro Jihomoravský kraj je to významná stavba, ale sladit projekt, na kterém participují dva státy, není jednoduché. Jsem rád, že se nám právě v roce, kdy slavíme 100. výročí založení Československa, podařilo posunout jeho realizaci výrazně dopředu,“ uvedl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek.

„Slovensko a Česko sú dnes dva suverénne štáty, no ako národy máme k sebe stále najbližšie. Teší ma, že stojíme na počiatku projektu, ktorý naše krajiny spojí nielen fyzicky, ale ešte viac prehĺbi vzájomnú spoluprácu. Po rokoch môže vďaka lávke cez rieku vzniknúť jedno archeologicky zaujímavé územie s nadnárodným kontextom, ktoré v konečnom dôsledku prispeje k rozvoju cestovného ruchu na oboch stranách Moravy,“ řekl trnavský župan Jozef Viskupič.

Projekt je podpořen z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 Kvalitní životní prostředí, specifický cíl 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

V rámci projektu dojde k vybudování 143 metrů dlouhé ocelové lávky s dolní ocelobetonovou spřaženou mostovkou. Na lávku budou navazovat zpevněné komunikace – stezky pro pěší a cyklisty. Na české straně dojde k vybudování cyklostezky napojující Slovanské hradiště v Mikulčicích na již existující síť lesních stezek vedoucích k lávce. Na slovenské straně vznikne zcela nová infrastruktura nezbytná k propojení oblasti řeky (od lávky) a obce Kopčany (okolo kostela sv. Margity Antiochijské z 9. století). Součástí projektu jsou i archeologické průzkumy v dané lokalitě.

Projekt zajistí společný rozvoj lokality s využitím místního potenciálu kulturních a přírodních atraktivit. Zhotovitelem stavby je Společnost LÁVKA PŘES MORAVU – Doprastav STAVOKOV, kde je vedoucím společníkem společnost Doprastav, a. s. Dalšími společníky jsou STAVOKOV spol. s.r.o. a Doprastav CZ, s.r.o. Architektonický návrh lávky byl vytvořen firmou NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Předpokládaný termín fyzického ukončení realizace aktivit projektu je 31. 8. 2019. Celkové výdaje projektu činí 3 796 790,57 EUR. Projekt je realizován s finančním přispěním Evropské unie a výše dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude činit 85 % celkových výdajů projektu (tj. 3 227 271,98 EUR).  Zbývající finanční prostředky budou hrazeny ze zdrojů státního rozpočtu České a Slovenské republiky a z vlastních zdrojů Jihomoravského a Trnavského samosprávného kraje.

Naše voda, ilustrační foto (archeopark Mikulčice) wikipedie

18.9.2018 17.26, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3