22. 5. 2024

10.5.2023 7.35, Rubrika: Statistiky a kauzy

Kůrovcová kalamita již druhým rokem pozvolna ustupuje

Lesníci v roce 2022 zaznamenali další pozvolný ústup kůrovcové kalamity. V evidenci (hlášení) od vlastníků lesů za rok 2022, reprezentující necelých 70 % celkové výměry lesních pozemků v Česku, jež Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., obdržela, byl vykázán meziroční pokles objemu celkového (abiotického a biotického) poškození o přibližně čtvrtinu (z 13,8 mil. m3 na 10,2 mil. m3).

Objem nahodilých těžeb po přepočtu na celou rozlohu tuzemských lesů po čtyřech letech konečně nepřekračuje odvozený roční etát. Počasí bylo v loňském roce, s ohledem na dlouhodobé trendy let 1991–2020, teplotně nadprůměrné (odchylka +0,9 °C) a srážkově mírně podprůměrné (93 % normálu). Z hlediska ochrany lesa se ve srovnání s předchozími lety jednalo o období příznivější, což je patrné také z evidence výskytu lesních škodlivých činitelů.

Celkový objem nahodilých těžeb nahlášených vlastníky lesa v důsledku poškození abiotickými vlivy (vítr, sníh, námraza, sucho a všechny ostatní abiotické příčiny včetně antropogenních faktorů) činil v roce 2022 4,4 mil. m3 (2021: 4,1 mil. m3; 2020: 4,4 mil. m3; 2019: 4,4 mil. m3).

Působením všech biotických škodlivých činitelů bylo podle evidence v roce 2022 poškozeno 5,8 mil. m3 dřevní hmoty. Pro srovnání, v roce 2021 se jednalo o 9,7 mil. m3, v roce 2020 o 15,4 mil. m3 a v roce 2019 o 14,8 mil. m3.

Z celkového množství biotického poškození bylo v roce 2022 evidováno přes 5,6 mil. m3 vytěženého smrkového kůrovcového dříví, což představuje druhý po sobě jdoucí meziroční pokles po osmi letech permanentního nárůstu v období let 2013 až 2020.

Stále se však jedná o extrémně vysoké objemy, byť zpravidla lokálně podmíněné. Kůrovcová kalamita není ještě zdaleka na většině území Česka pod úplnou kontrolou a při souběhu nepříznivých okolností hrozí opětovné zvrácení pozitivního trendu posledních dvou let.

Oproti roku předchozímu, kdy bylo evidováno 9,5 mil. m3 kůrovcového dříví, se jedná o pokles ve výši 3,9 mil. m3. V roce 2020 bylo evidováno 14,9 mil. m3 a v roce 2019 14,5 mil. m3. Jde prakticky výlučně o dříví napadené lýkožroutem smrkovým.

Pokud objem evidovaný v roce 2022 přepočteme na celkovou rozlohu lesů v Česku (hlášení pokrývají 67 % rozlohy lesů), dostaneme se na hodnotu více než 8 mil. m3 vytěženého smrkového kůrovcového dříví!

Rozsah napadení se v regionech meziročně vyvíjí a je územně diferencován. Mnohem více je zasažena západní polovina Česka. V roce 2019 byl přibližný poměr rozdělení kůrovcového dříví Čechy vs. Morava a Slezsko cca 50:50, v roce 2020 již bylo 65 % objemu kůrovcového dříví evidováno v Čechách, v roce 2021 to bylo 75 % a v roce 2022 opět 65 %.

Na severovýchodě Česka (historická oblast severní Moravy a Slezska), kde byla situace v předchozích letech nejhorší, kalamita v posledních letech výrazně ustoupila, především v souvislosti s úbytkem starších atraktivních smrkových porostů v pahorkatinných a vrchovinných polohách. Přesto zde došlo meziročně ke stagnaci rozsahu kůrovcového napadení až k jeho mírnému nárůstu.

V roce 2022 byla situace nejdramatičtější v kraji Vysočina (evidováno 976 tis. m3), v Plzeňském (769 tis. m3) a Ústeckém kraji (547 tis. m3).

Více než 400 tis. m3 bylo evidováno také v krajích Středočeském (445 tis. m3), Olomouckém (420 tis. m3), Pardubickém (407 tis. m3) a Jihočeském (400 tis. m3).

Převaha napadených porostů se v celém státě nachází v nadmořských výškách do cca 800 m, vlastní horské polohy jsou doposud zasaženy méně.

Ke zvládání kůrovcové kalamity napomohlo oživení trhu s dřívím, stabilizace cen dřevní hmoty a postupné navýšení těžebních, odvozních a zpracovatelských kapacit.

Jedny z nejproblematičtějších oblastí jsou aktuálně na pomezí Ústeckého a Libereckého kraje a také na Plzeňsku.

V roce 2023 lze celkově očekávat další pokles objemu vytěžené smrkové kůrovcové dřevní hmoty, a to meziročně na přibližnou hodnotu 60–70 % objemu roku 2022.

Avšak ani v letošním roce a v letech následujících není možné omezovat úsilí o zastavení dalšího rozvoje lýkožroutů. Nelze rezignovat na provádění opatření ochrany lesa před podkorním hmyzem, přičemž hlavní prioritou musí být pečlivé vyhledávání, včasné zpracování a účinná asanace aktivních kůrovcových stromů.

Ze zmíněných 5,6 mil. m3 evidovaných kůrovcových těžeb byla včas vytěžena a účinně asanována pouze menší část (cca 20–30 %). Z toho je evidentní, jaké nebezpečí smrkovým porostům v Česku i nadále hrozí.

Zatím bylo během let 2015–2022 kůrovci napadeno cca 90–100 mil. m3 smrkové dřevní hmoty, přičemž „živá“ zásoba smrkových porostů byla pracovníky ÚHÚL k září roku 2019 odhadována v objemu kolem 400 mil. m3.

Další informace k vývoji zdravotního stavu lesů najdete ve Zpravodaji Lesní ochranné služby za rok 2023, ke stažení zde: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2023/04/ZOL_26_2023.pdf

VÚLHM, ilustrační foto (kůrovec na Vysočině) Jan Řezáč

10.5.2023 7.35, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKYNS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2