22. 5. 2024

Kunovické koupaliště se po 66 letech neotevře. Je v havarijním stavu

Ve středu se uskutečnilo II. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kunovice. Jeho členové měli k projednání jediný bod programu nazvaný Zpráva o technickém stavu městského
koupaliště a na jeho základě měli rozhodnout o ukončení dalšího provozu koupaliště do doby celkové rekonstrukce, případně o zahájení provozu koupaliště v roce 2024. Informuje o tom web města Kunovice.

Mimořádnému jednání zastupitelstva předcházelo v březnu t. r. projednávání této věci Radou města Kunovice, která přijala usnesení č. 527/21./2024, jímž vzala na vědomí odborné vyjádření a zprávy o technickém stavu městského koupaliště, na jejichž základě nedoporučila další provozování koupaliště do doby celkové rekonstrukce, a celou záležitost předložila k projednání městskému zastupitelstvu. K důvodové zprávě byly přiloženy posudky odborných firem, které jednoznačně nedoporučují další sanaci velkého bazénu a upozorňují, že s ohledem na degradaci tělesa bazénové vany je nutná celková rekonstrukce.

V důvodové zprávě projednávaného bodu je mj. konstatováno: „Vana plaveckého bazénu je v havarijním stavu. I přes opakovaně provedené stavební opravy v posledních provozovaných letech jsou v celém tělese bazénové vany patrné rozsáhlé dutiny, dochází k odtržení svrchních vrstev betonové konstrukce bazénové vany, materiál se masivně odlupuje a vznikají rozsáhlé praskliny. Bazénová vana není vodotěsná.“ Odbor správy majetku a životního prostředí sdělil, že v poslední provozované sezoně byl zaznamenán únik vody z bazénu a při vypuštěném bazénu byl naopak patrný průsak vody z okolního prostředí zpět do bazénu. Tím byla netěsnost bazénové vany jednoznačně potvrzena.

V případě dětského brouzdaliště vznesli své připomínky také hygienici, kteří poukazují na absenci nepřetržité cirkulace vody a z toho plynoucí překračování mezních hodnot mikrobiologických ukazatelů, nízkou hodnotu volného chlóru, vysokou hodnotu pH a nízký oxidačně-redukční potenciál. Závěr krajské hygienické stanice Zlín: „…je třeba přijmout stavební opatření, které problém cirkulace vody vyřeší nebo brouzdaliště neprovozovat.“

Zprovoznění více než 60letého koupaliště a jeho technologií je rok od roku náročnější a vyžaduje stále významnější investice, které nejsou efektivní. Město si nechalo zpracovat položkový rozpočet na lokální sanaci bazénu, která by umožnila otevřít koupaliště maximálně na letošní sezónu. Předpokládané náklady by dosáhly částky cca 1,8 mil korun. Cena nezahrnuje celkový nátěr bazénové vany a opravu poškozených částí pod stávajícími rozvody bazénové vany. Bohužel však také není spojena s jakoukoliv právní zárukou na vznik trhlin a vodotěsnost bazénu.

Kunovický starosta Pavel Vardan k rozhodnutí o ukončení provozu koupaliště konstatoval: „Každoročně se při provozování koupaliště potýkáme s přísnými požadavky Krajské hygienické stanice (zejména ve vztahu k technickému stavu areálu, bazénů a kvality vody v brouzdališti). Město musí dostát všem požadavkům, které mu při provozování koupaliště ukládá legislativa a musí dodržet všechny podmínky, které jsou součástí rozhodnutí vydané orgánem ochrany přírody a krajiny při nakládáni s vodami (např. požadavky na odběr podzemní vody ze studní nebo na kvalitu a množství vypouštěných vod z bazénu do řeky Olšavy). V současné situaci technického stavu koupaliště není možné (bez celkové rekonstrukce bazénu) efektivně zabránit úniku bazénové vody do podzemních vod se všemi důsledky jejich kontaminace i potažmo sankčními opatřeními ze strany kontrolních orgánů.

Zastupitelstvo města souběžně zadalo zpracování studie řešící rekonstrukci areálu koupaliště odpovídající současným potřebám i efektivnějšímu využití areálu v průběhu celého roku.“
Zastupitelstvo města Kunovice rozhodlo s ohledem na odborná posouzení a zprávy o technickém stavu městského koupaliště o ukončení jeho dalšího provozu, dokud se neuskuteční jeho celková rekonstrukce. Současně uložilo odboru investic a územního plánovaní zpracovat studii řešící rekonstrukci celého areálu koupaliště tak, aby bylo umožněno jeho efektivnější využití.

Kunovické koupaliště bylo postaveno v 50. letech minulého století svépomoci místních občanů. Stavba byla zahájena 2. května 1956 podle projektu Aloise Fialy, slavnostní otevřeni se konalo 1. července 1958. Až do loňského roku byla dominantou areálu desetimetrová skokanská věž, kvůli níž má bazén výjimečnou maximální hloubku. V loňském roce musela být věž na základě rozhodnutí statiků snížena o polovinu. V roce 2004 byly vyměněna technologická část koupaliště zajišťující filtraci a cirkulaci vody nákladem cca 3 mil. krun. V roce 2018 proběhla výměna celková pískových filtrů za 1,2 mil Kč. Již před deseti lety zpracoval odbor investic a územního plánovaní MěÚ Kunovice studii řešící opravu koupaliště. Zastupitelstvo města tehdy odložilo řešení celkové rekonstrukce koupaliště s ohledem na předpokládané náklady (80 mil. Kč bez DPH) a dále trvalo na provádění každoročních nezbytných oprav.

Zdroj a foto: město Kunovice

12.4.2024 9.31, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKYNS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2