4. 6. 2020

KRNAP přijímá žádosti na dotace na péči o krkonošské lokality, týkají se i vranky

Od začátku května přijímá Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) žádosti o dotace v rámci projektu Projekt LIFE Corcontica, jehož cílem je finanční podpora oživení života na krkonošských loukách a pastvinách. Informoval o tom mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Finance lze čerpat formou dotace, podobně jako z Programu péče o krajinu. O dotaci budou moci žádat vlastníci nebo nájemci pozemků, které se nachází na projektových lokalitách. Lokalit je celkem 29, přičemž pro každou z nich je připraven rozpočet na určitý počet let. Pro letošní rok lze od 1. do 31. května žádat o příspěvek na prvních devíti lokalitách: Brádlerovy Boudy, Klínové Boudy, Lahrovy Boudy, Medvědí Boudy, Modrý Důl, Přední Rennerovky, Studniční Boudy, Velké Tippeltovy Boudy a Zadní Rennerovky.

Ve druhé vlně bude možné celé září žádat o příspěvek na lokalitách Černá bouda, Davidovy Boudy, Dolní Malá Úpa – Rennerovy boudy, Dolní Malá Úpa – U Kostela, Dvoračky, Erlebachova bouda, Friesovy boudy, Horní Malá Úpa – Nové Domky, Husí Boudy, Chaloupky, Latovo údolí, Liščí louka, Mokré Jámy, Přední Struhadla, Richterovy Boudy, Rýchorská bouda, Rýchorský kříž,Sklenářovice, Špindlerova Bouda, Zadní Struhadla, kde se začne hospodařit v roce 2014, popřípadě 2015.

Projekt LIFE Corcontica umožní Správě KRNAP zaměstnat pracovní skupinu, která bude louky připravovat pro snadnější zemědělské hospodaření. Skupina bude likvidovat invazivní rostliny, vyřezávat náletové dřeviny, pročistí a upraví odvodňovací strouhy tak, aby plnily svou funkci. Bude odklízet kameny, které překáží pojezdu techniky. To vše po vyjádření souhlasu vlastníků pozemků s provedením těchto prací. Po těchto zásazích by mělo být obhospodařování vybraných luk snadnější a tím pádem pro hospodáře i lépe udržitelné z dlouhodobého hlediska.

Více informací o projektu najdete zde: http://www.krnap.cz/life/, nebo zde: http://life.krnap.cz/ .

Žádost o příspěvek a další přílohy najdete zde: http://www.krnap.cz/zemedelstvi-0/, nebo zde: http://life.krnap.cz/pro-zemedelce/ .

Projekt LIFE Corcontica si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácejí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podpoří i jednotlivé evropsky významné druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Horních Albeřicích, a rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje.

LIFE Corcontica je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE ČR a Ministerstvem životního prostředí. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+ Příroda. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun.

Naše voda

1.5.2013 10.24, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5