22. 8. 2019

22.7.2014 12.32, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Králův Dvůr je chráněn před stoletou vodou

Státní podnik Povodí Vltavy dokončil výstavbu protipovodňových opatření v Králově Dvoře na řece Litavce, za téměř 130 milionů korun. Oznámila to mluvčí  povodí Michaela Pohůnková.

Protipovodňová opatření v této lokalitě spočívají ve zkapacitnění koryta Litavky, výstavbě ochranných zdí a hrází podél Litavky a jejich přítoků (Dibří a Počapelský potok), které zajistí ochranu intravilánu města před povodní odpovídající současné stoleté vodě. Součástí stavby bylo rovněž odstranění původního silničního mostu, který byl pro návrhovou povodeň nekapacitní a byl nahrazen novým mostem s dostačující kapacitou, realizace přeložek dotčených podzemních i nadzemních vedení, veřejného osvětlení a oplocení. Navrhovatelem stavby, v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II, bylo město Králův Dvůr a žadatelem a stavebníkem Povodí Vltavy, státní podnik.

Akce navazuje na již provedenou protipovodňovou úpravu koryta v říčním kilometru 5,821 – 7,120, kterou byla zvýšena kapacita koryta tak, aby bezpečně převedla povodeň odpovídající současné stoleté vodě a ochránila obytnou zástavbu, včetně komunikačních tras na pravém břehu Litavky a těleso dálnice D5 v celkové délce toku 1,3 kilometru. Stavba probíhala v letech 2008-2009 o celkovém nákladu 95 milionů korun.

Program 129 120 s názvem Podpora prevence před povodněmi II je dotační program, jehož cílem je snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků.

Naše voda, foto: wikimedia commons, Aktron

22.7.2014 12.32, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1