13. 7. 2020

10.9.2019 11.17, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2019

Ve dnech 5.–6. listopadu 2019 pořádá SOVAK ČR významnou oborovou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019 v Parkhotelu Plzeň Congress Center. Informuje o tom web sdružení www.sovak.cz.

Akce se uskuteční pod záštitou Ing. Miroslava Tomana, CSc., ministra zemědělství, Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí, Ing. Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje a Mgr. Martina Baxy, primátora města Plzně. Zveřejněna byla přihláška a program konference. Kompletní informace naleznete v Kalendáři událostí zde. Účastníci konference mají možnost se zúčastnit jedné z exkurzí, a to areálu Úpravny vody (ÚV) na Homolce či Čistírny odpadních vod (ČOV) na Jateční třídě.

První z exkurzí (ÚV na Homolce) nabízí mimo jiné prohlídku historické budovy tzv. Chabalovy filtrace z let 1924–1926, unikátní čtyřstupňovou písková filtrace, která tu byla provozována do konce roku 1997, či špičkovou vodárenskou technologii v úpravně ÚV III, jejíž modernizace proběhla v letech 2013 až 2016. Druhá exkurze (ČOV na Jateční třídě) představí mechanicko-biologickou ČOV s anaerobní stabilizací kalu, jejíž výstavba započala v roce 1989 a postupně byla uváděna do provozu v období 11/96 až 06/97. Více informací se dozvíte zde. Na konferenci vyvrcholí oslavy 30 let od založení SOVAK ČR, které připadá na datum 23. listopadu, kdy byly v roce 1989 podepsány dokumenty o sdružení státních podniků vodovodů a kanalizací. Významné výročí slaví i generální partner konference VODÁRNA PLZEŇ a.s., a to 130 let.

Mezi další hlavní témata konference patří:

Historie oboru vodovodů a kanalizací a výhled do budoucnosti

Hodnocení regulace a benchmarkingu v oboru VaK včetně prognózy dalšího vývoje.

Problematika kalů; mikropolutanty, léčiva a drogy v odpadních vodách a odpadové hospodářství.

Ekonomické otázky oboru VaK.

Trvalé zajištění dodávek kvalitní pitné vody, využití aplikace inovativních procesů úpravy vody, návrhy postupů řešení při blackoutu.

Obnova vodohospodářských sítí, plány financování obnovy, plány rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR.

Posuzování rizik systémů zásobování pitnou vodou z pohledu vodárenských společností.

Reálné využití smart technologií a smart meteringu v praxi vodárenských společností.

Problematika sucha z pohledu aktuální legislativy, plánů krizové připravenosti podniků na sucho, produkce a složení odpadních vod a vlivu na provoz ČOV.

Odlehčovací komory podle technických norem a pohled MŽP.

Současné trendy oboru v oblasti řídicích a informačních technologií.

Celé znění programu je k dispozici zde.

Zdroj a foto (úpravna vody Plzeň – město) SOVAK ČR

 

10.9.2019 11.17, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla, Hlavní zprávy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2