V minulých dnech zahájil podnik Lesy hl.m.Prahy čištění koryta Mratínského potoka pod Cínoveckou ulicí v pražských Ďáblicích na severu Prahy. Lesy to oznámily na svém webu.

Koryto je plné usazenin, jež tam po mnoho let ukládala voda. „Odhadujeme, že během prosince a ledna příštího roku tu vytěžíme a z místa odvezeme až 300 m3 bahna,“ uvádí zpráva.

Samotnému odbahňování předcházelo odstranění křovin, které se rozrostly až do koryta toku a překážely protékající vodě i naší práci. Po nutné prořezávce se podnik pustil do odbagrování usazeného bahna, s nímž by se chtěl vypořádat do konce ledna 2018. Náklady na vyčištění koryta hradí hlavní město Praha.

Naše voda, foto: Lesy hl.m.Prahy