12. 7. 2020

Komise navrhla minimální požadavky na opětovné použití vody

Evropská komise zveřejnila návrh nařízení, které stanovuje minimální požadavky na opětovné použití vody, COM (2018) 337. Připomíná to portál euroskop.cz., s tím, že cílem dokumentu je pomoci s hrozbou nedostatku vody a takzvaným „vodním stresem“.

Voda je v současnosti limitovaným zdrojem. Až jedna třetina území EU trpí tzv. „vodním stresem“. Navíc, rostoucí spotřeba související s rostoucí populací a klimatická změna jsou výzvou pro dostupnost dostatečného množství kvalitní vody pro občany. Nedostatek vody je také velice provázaný se zemědělským zavlažováním a častou hrozbou jsou pak sucha, jejichž výskyt stoupl v posledních 30 letech o téměř 20 %. To se samozřejmě odráží nejenom na kvalitě lidského života, ale má to také ekonomické důsledky.

Obecným cílem nařízení je regulace nedostatku vody, především zvýšením znovuvyužití vody, a to zejména v zemědělském sektoru, a to za současného udržení standardů veřejného zdraví a ochrany životního prostředí. Opětovné využití alespoň 50 % vody určené k zavlažování by například přispělo ke snížení vodního stresu o 5 %.

Problematika začala být na unijní úrovni řešena v roce 2012. V současnosti je opětovné využití vody řešeno pomocí dvou nástrojů, které nicméně nespecifikují jeho podmínky. Jedná se o Rámcovou směrnici o vodě a Směrnici o čištění městských odpadních vod. První dokument stanovuje členským státům stanovit stav jejich vody a stanovit programy, jak dosáhnout dobrých výsledků. Tyto programy pak musí být předkládány Komisi každých šest let.

Navrhovaný předpis je v souladu s předchozími dokumenty, stejně jako vychází z cílů Agendy 2030. V souladu s principem subsidiarity je problematika nejlépe řešena na unijní úrovni, a to zejména s odkazem na mezinárodnost vodních toků. 60 % povodí je mezinárodních, sdíleno mezi 2-19 zeměmi. Opatření provedená jedním státem tudíž nejsou dostačující. Nařízení stanovuje minimální požadavky na kvalitu vod, monitorování a preventivní opatření, klíčová opatření a řízení rizik na unijní úrovni. Forma nařízení byla zvolena díky možnosti nejrychlejší implementace. K problematice probíhala veřejná konzultace, v níž 80 % respondentů vyjádřilo podporu unijní regulaci.

Česká republika patří, co se týče kvality vody, mezi světovou špičku. Vzhledem k postupujícímu suchu, které ČR  ohrožuje v posledních letech se dá předpokládat široká podpora nařízení. Současný návrh bude na pořadu Rady pro životní prostředí 25. června 2018 v Lucemburku, kde budou členské státy mít možnost prezentovat své prvotní reakce.

Euroskop, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

6.6.2018 9.07, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2