20. 5. 2019

21.8.2018 4.32, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Kdy se platí místní poplatek za komunální odpad ve stejné věci

Portál živnostník.cz zveřejnil další z odpovědí na praktické podnikatelské otázky. Jde o výklad Ministerstva financí týkající se případů, kdy musí místní poplatek za komunální odpad ve stejné obci poplatník zaplatit dvakrát, a zdali pro tento souběh udělit výjimku.

Ministerstvo financí odpovídalo na dotaz. Předmětem tohoto dotazu byla situace, kdy fyzická osoba je v obci hlášena k trvalému pobytu a současně na území obce vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není žádná fyzická osoba hlášena k pobytu. Otázkou bylo, zda pak tato fyzická osoba platí místní poplatek za komunální odpad „dvakrát“?

K tomuto lze sdělit následující:

Podle ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) bod 1. zákona o místních poplatcích platí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a podle písm. b) citovaného ustanovení tento poplatek platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Zákon o místních poplatcích tedy rozlišuje dvě skupiny poplatníků.  U první skupiny poplatníků je existence poplatkové povinnosti vázána na trvalý pobyt v obci, u druhé skupiny na vlastnictví nemovitosti na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Zákon o místních poplatcích nevylučuje, aby fyzické osobě vznikla poplatková povinnost na základě obou skutečností. Z titulu trvalého pobytu v obci může poplatková povinnost vzniknout poplatníkovi samozřejmě pouze jednou, z titulu vlastnictví nemovitosti vzniká poplatková povinnost ve vztahu ke každé nemovitosti ve vlastnictví poplatníka, za podmínky, že v ní není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba.

Nicméně lze pro úplnost uvést, že obce mají možnost využít své pravomoci a v obecně závazné vyhlášce, kterou místní poplatek za odpad na svém území zavádí, stanovit dle svých podmínek a potřeb osvobození při souběhu skutečností zakládajících poplatkovou povinnost. Tato pravomoc patří do samostatné působnosti obcí.

Zdroj: https://www.zivnostnik.cz/, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

21.8.2018 4.32, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2