28. 5. 2020

Kanalizace není černá skládka, varují PVK

V pražské kanalizační síti se v poslední době objevuje zvýšené množství látek a předmětů, kterým je kanalizace zapovězena. „Nezodpovědnost některých domácností i firem nám způsobuje problémy při odvádění a čištění odpadních vod,“ upozornil Tomáš Mrázek, mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK).

Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod – to je vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí. „Co do kanalizace nepatří, je určeno zákonem a všechny detaily mohou Pražané najít v Kanalizačním řádu na našich webových stránkách www.pvk.cz,“ řekl Mrázek.

Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

Na pražskou stokovou síť bylo v roce 2013 napojeno 1,22 miliónů obyvatel. V centrální části města je vybudován jednotný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody společně s dešťovými srážkami do Ústřední čistírny odpadních vod. Oddílný systém v okrajových částech Prahy odvádí dešťové vody zvlášť. PVK provozují kromě ústřední čistírny dalších dvacet pobočných čistíren – Březiněves, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice – Čertousy, Horní Počernice – Svépravice, Kbely, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Lochkov, Miškovice, Nebušice, Nedvězí,Sobín, Uhříněves – Dubeč, Újezd nad Lesy, Újezd u Průhonic, Vinoř a Zbraslav.

Celková délka stokové sítě    3 637 km

Délka kanalizačních přípojek             954 km

Počet kanalizačních přípojek             117 733

Počet provozovacích čerpacích stanic         313

Počet zařízení na čištění odpadních vod       20 pobočných čistíren + Ústřední čistírna

Do stokové sítě nesmí vniknout:

–       látky radioaktivní, látky ropné

–       látky infekční a karcinogenní

–       látky omamné a hořlavé

–       jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy

–       biologicky nerozložitelné tenzidy

–       organická rozpouštědla

–       průmyslová a statková hnojiva, zeminy

–       silážní šťávy

–       látky působící změnu barvy vody

–       neutralizační kaly

–       hygienické potřeby

–       pevné odpady včetně kuchyňských

Naše voda

14.4.2014 8.50, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31