10. 8. 2020

1.8.2020 5.08, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách

Kamenická Nová Víska bude mít nový vodovod

Severočeská vodárenská společnost (SVS) kromě řady dalších investičních akcí ve svém regionu vybuduje také letos v Kamenické Nové Více, jež je místní část města Česká Kamenice, nový vodovod.

Stávající vodní zdroj Kamenická Nová Víska bere vodu ze dvou zářezů mělkého horizontu, který má vliv na kvalitu tohoto vodního zdroje. Okolní pozemky jsou zemědělsky využívány. Každý déšť či jarní tání mohou způsobovat dočasné zhoršení kvality. Z důvodu zajištění stabilní kvality tak dojde k náhradě tohoto zdroje, který zásobuje cca 100 obyvatel.

Náhrada zdroje bude řešená jako novostavba vodovodu. V souběhu v jedné rýze bude současně provedena rekonstrukce stávajícího zásobního řadu DN 50 mm. Stávající část vodovodu za prameništěm bude nově napojena novostavbou vodovodu z vysokohustotního polyetylenu PEHD 63 mm na vodojem Kamenická Nová Víska. Náhrada zdroje vody vyřadí z provozu vodojem u ČS na st.p. 156 pro nedostatečnou vydatnost a kvalitu vody. Investorem stavby je SVS, vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (32. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 30. prosince 2020.

SVS, ilustrační foto (zemědělské pozemky) Naše voda – Nina Havlová

1.8.2020 5.08, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6