20. 6. 2019

V jižních Čechách začne lov bobrů!

V Programu péče o bobra evropského v ČR byla kvůli snížení rizika vzniku vážných ekonomických škod způsobených bobřích aktivitou vymezena tzv. zóna C. V této zóně (13,3 % území ČR), která má těžiště výskytu v Jihočeském kraji , bude probíhat odlov či odchyt bobrů. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Protože bobr je zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů, připravují orgány ochrany přírody v této oblasti (správy chráněných krajinných oblastí, krajské úřady a újezdní úřady) nyní opatření obecné povahy, které odlov umožní.

„Návrat bobra do současné evropské krajiny s sebou přináší celou řadu konfliktních situací – hrabání nor v hrázích, zaplavování pozemků, kácení dřevin nebo likvidaci zemědělských plodin. Někde může způsobit škody značného rozsahu. Proto byl připraven Program péče o bobra evropského v ČR, který vymezuje území, kde je kladen důraz na ochranu a rozvoj bobřích populací, a také území, kde musí být kvůli riziku hospodářských škod eliminován. To, co v intenzivně hospodářsky využívané krajině představuje škodu, může na jiných místech přinášet pozitiva – bobr je schopen poměrně účinně „zrevitalizovat“ dříve technicky nešetrně upravené úseky vodních toků, vytvářet mokřady a zvyšovat tím pestrost současné krajiny. Bobr do naší krajina patří, ale nemůže žít všude,“ vysvětluje Jitka Uhlíková z AOPK.

Česká republika je v Programu péče o bobra evropského rozdělena do tří zón, které se liší přístupem k výskytu a ochraně bobřích populací. Zóna A vymezuje území, kde bude kladen důraz na ochranu a rozvoj jejich populací s cílem vytvoření celoplošného výskytu. V zóně B by tento druh neměl být překážkou hospodářských zájmů člověka a jeho trvalý výskyt bude umožněn na lokalitách, kde nezpůsobuje závažné konfliktní situace. Ze zóny C, kterou tvoří oblast jihočeských rybničních pánví, bude bobr evropský aktivně eliminován, protože by mohl způsobit rozsáhlé hospodářské škody.

Naše voda, foto: AOPK, Ladislav Vogeltanz

7.10.2014 11.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červen 2019 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30