12. 8. 2020

17.9.2019 9.24, Rubrika: Rybářství a rybníkářství

Co je a není součástí způsobilých výdajů v OP Rybářství

Počátkem září proběhly celkem 3 odborné semináře týkající se 16. výzvy Operačního programu (OP) Rybářství na období 2014 až 2020. Řídící orgán OP Rybářství nyní zveřejnil odpovědi na dotazy, které nebyly zodpovězeny přímo na seminářích. 

Kafilerní boxy (kontejnery)

Dotaz: Je možné pod kódem způsobilých výdajů 037 „výdaje na vyřešení likvidace různých odpadů (jiných než odpadních vod) vznikajících v rámci chovných technologií“ z opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury pořídit kafilerní boxy (kontejnery) sloužící k uchování např. uhynulých ryb ze sádek či z rybníků určených k likvidaci v kafilérii? Kafilerní boxy (kontejnery) budou umístěny v objektu se sádkami.

Odpověď: Ano, vzhledem k tomu, že kafilerní boxy (kontejnery) budou umístěny v objektu na sádkách, je možné pod tímto kódem výdaje realizovat a do boxů (kontejnerů) ukládat např. uhynulé ryby ze sádek a rybníků určené k likvidaci. Kafilerní boxy (kontejnery) poslouží k dočasnému uložení živočišného odpadu z ryb v celém rybářském podniku.

Věcné břemeno u staveb typu potrubní rozvody, kanály, elektrické rozvody

Dotaz: Pod kódem způsobilých výdajů 018 „výstavba čerpací stanice na vodu, výstavba trubního vedení k rybochovným zařízením a rybníkům“ z opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury bychom chtěli realizovat rozvod vody k rybníku, který by byl veden pozemky, které nejsou v našem vlastnictví ani v našem nájmu. Lze toto ošetřit věcným břemenem s vlastníkem?

Odpověď: Navrhovaný postup s věcným břemenem je v rozporu s ustanovením kap. 14 písm. c) Specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce, opatření 2.2., záměr a) OP Rybářství 2014 – 2020, které vyžaduje vlastnictví/nájem/pacht pozemku, na němž je projekt realizován, po celou dobu od podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace do konce doby udržitelnosti projektu (se sankcí ukončení administrace projektu, pokud není doplněno). Potrubní rozvody vedené pozemky, které nejsou ve vlastnictví, v nájmu ani v pachtu příjemce, nelze proto považovat za způsobilý výdaj. Ošetření této situace věcným břemenem Pravidla v současné době neznají.

Zdroj: newsletter SZIF, ŘO OP Rybářství, ilustrační foto (intenzivní akvakultura) Naše voda – Nina Havlová

17.9.2019 9.24, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6