18. 9. 2020

19.6.2020 0.44, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Jaké limity jakosti musí splňovat dešťová voda při vypouštění?

Portál enviprofi.cz zveřejnil odpověď na další z četných dotazů týkající se problematiky vody. Tentokrát jde o dešťovou vodu vypouštěnou do řeky a problematiku rozebírá Jaroslava Nietscheová, prom.práv.

Dotaz:

Obracím se na Vás s dotazem, který se týká dešťových vod. Z areálu naší společnosti vypouštíme dešťové vody oddílnou kanalizací přímo do řeky. Na trase kanalizace máme nainstalovány odlučovače ropných látek, kde plníme limity uvedené v povolení k vodnímu dílu. Avšak vztahují se na nás nějaké limity jakosti, které musí dešťová voda splňovat ve výpusti do řeky?

Odpověď:

Soustřeďování a odvádění srážkových vod je, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nakládáním s vodami, které vyžaduje povolení příslušného vodoprávního úřadu podle § 8 odst., 1 písm. a), bod 5 vodního zákona.

Předpokládám, že stavba oddílné srážkové kanalizace z areálu Vaší společnosti byla řádně povolena jako stavba podle § 15 odst. 1 vodního zákona nebo podle předchozích předpisů. Pokud takové povolení stavby není k dispozici, lze postupovat podle § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Podle něj je stavba povolená, pokud příslušný vodoprávní úřad neprokáže vlastníkovi, že byla vybudována bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním. Pokud stavba existuje a slouží svému účelu dlouhou dobu, je takové prokázání prakticky nemožné a i vodoprávní úřady je považují za nežádoucí.

Oddílná srážková kanalizace musí mít k odvádění srážkových vod do vodního toku platné povolení, které stanoví případně i podmínky pro takové nakládání s vodami. Žádost o takové povolení se podává na formuláři – Příloha č. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, s podklady tam uvedenými.

Pokud takové povolení neexistuje, je Vaše firma povinna si o něj požádat příslušný vodoprávní úřad – obecní úřad obce s rozšířenou působností. Jinak se dopouští přestupku podle § 125a odst. 1, písm. b) vodního zákona, z nějž může být uložena pokuta ve výši až do 500.000,- Kč. Pokud takové povolení existuje, jsou v něm stanoveny podmínky pro odvádění srážkových vod do vodního toku, včetně případného stanovení množství a druhu závadných látek, které smí být do vodního toku odváděny.

Takové povolení musí být dodržováno a po dobu jeho platnosti by do něj mohlo být proti vůli Vaší firmy zasáhnuto ze strany vodoprávního úřadu jen výjimečně a z důvodů daných vodním zákonem “.

Zdroj: www.enviprofi.cz, ilustrační foto (výpusť z ÚČOV do Vltavy, Praha) Naše voda – Nina Havlová

19.6.2020 0.44, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Poradna

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4