24. 10. 2020

31.1.2020 8.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Jaká pravidla platí pro využití fritovacího oleje z kuchyně

Jednou z webových stránek, které se věnuje osvětě při nakládání s odpady a obecně rizikům znečištění vod, je portál enviprofi.cz. Týká se to i možného využití olejů z potravinářské výroby.

Dotaz:

Může firma, která vyrábí hamburgery, poskytnout použitý rostlinný olej (vyfritovaný) soukromé osobě pro její osobní využití (maže s tím řetěz u motorové pily atd.)? Může vůbec soukromá osoba brát použitý olej? Jak by měla vypadat smlouva mezi firmou a soukromou osobou?

Odpověď:

Odpověď je jednoduchá. Odpad (použitý olej) nelze předat fyzické osobě, ale pouze tzv. oprávněné osobě, která je na základě souhlasu krajského úřadu oprávněna takový druh odpadu převzít. Vylučují to jak obecné povinnosti osob dle §12 odst. 3 (věta první) a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

– (3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. To neplatí pro předávání nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, analýzám pro účely stanovení skutečných vlastností a splnění požadavků pro převzetí odpadů do zařízení, pro účely vědy a výzkumu nebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady podle § 4 odst. 1 písm. e).

– (4) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

– Současně máte jako původce odpadu povinnost dle §16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech

– c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 22)

– Pokud by byl odpad předán fyzické osobě, pak by se původce odpadů dopustil přestupku podle § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech

– b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna, Za tento přestupek může původce odpadu dostat pokutu dle § 66 odst. 8 písm. d) do výše 10 000 000 Kč.

– Navíc přebírající fyzická osoba by se převzetím odpadu dopustila také přestupku podle § 69 odst. 3 zákona o odpadech, za který lze uložit pokutu ve výši až do 1 mil. Kč dle § 69 odst. 4 písm. c) zákona o odpadech.

Z uvedeného vyplývá, že produkovaný  odpad (např. použitý fritovací olej) nelze předávat fyzické osobě nebo podnikatelskému subjektu (právnické osobě, fyzické osobě oprávněné k podnikání), která není osobou oprávněnou k převzetí daného druhu odpadu.

Zdroj: https://www.enviprofi.cz, ilustrační foto (fritovací olej): SZPI

31.1.2020 8.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKAVÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1