18. 10. 2018

Jak postupovat při rozborech vody z kohoutků a ze studní?

V rámci Dnů otevřených dveří, které pořádají vodohospodářské společnosti či podniky Povodí v souvislosti s oslavami Světového dne vody, si lze také nechat udělat rozbory přinesené vody. Pro ty, kteří to nestihnou, nabízí portál Naše voda několik základních zásad.

Postup při odběru vzorku z vodovodního kohoutku:

  1. Odběr vzorku je třeba provést maximálně 18 – 20 hodin před předáním vzorku do laboratoře
  2. Před odběrem je nutné si umýt ruce a pracovat s maximální pečlivostí.
  3. Před zahájením vlastního odběru vzorků je nutné odstranit z kohoutku sítko, případně umělohmotné nástavce a perlátory.
  4. Odběr vzorku pro chemický rozbor: • Pustit vodu a nechat cca 5 minut odtáčet středním proudem. • Litrovou skleněnou vzorkovnici (velká láhev) a 100 ml plastovou vzorkovnici (PE 100 ml) pro chemický rozbor je nutné 3× vypláchnout odebíraným vzorkem vody. • Poté litrovou skleněnou vzorkovnici (velká láhev) naplnit až po okraj a zátkou opatrně vytlačit přebytečnou vodu z hrdla tak, aby ve vzorkovnici nezůstala vzduchová bublina. Plastovou vzorkovnici (PE 100 ml) naplnit až po okraj a uzavřít zátkou.
  5. Odběr vzorku pro mikrobiologický rozbor: • Před odběrem vzorku vody pro mikrobiologický rozbor je nutná sterilizace odběrového kohoutku. Např. smotek vaty namočený v lihu zapálit a plamenem opálit konec vodovodního kohoutku, eventuelně je možno použít dezinfekční sprej např. Desprej. • Pustit vodu a nechat cca 5 minut odtáčet středním proudem. • Opatrně uvolnit alobal na zátce 500 ml skleněné vzorkovnice (malá láhev) – alobal neodstraňovat ze zátky. Zásadně nesahat na sterilní části vzorkovnice • Vzorkovnici nevyplachovat. Mírným proudem naplnit vzorkovnici tak, aby pod zátkou zůstala vzduchová bublina (přibližně 2 cm vysoká). • Hrdlo naplněné vzorkovnice uzavřít zátkou a zajistit alobalem (přitisknout k hrdlu vzorkovnice).
  6. Odebraný vzorek vody pro chemický i mikrobiologický rozbor je nutné uchovávat v chladu a temnu při 4 °C (spodní část chladničky).

Postup při odběru vzorku z ruční pumpy:

  1. Postup odběru vzorku a uchovávání odebraného vzorku je shodné s postupy pro odběr vzorku z vodovodního kohoutku.
  2. Je velmi důležité nepřerušit stálý průtok vody.
  3. Pro mikrobiologický rozbor nedoporučujeme odběr vzorku vody z vodní hladiny a ze zahradních hadic.

Výše zmíněné zásady platí obecně, na konkrétních rozborech je ale třeba domluvit se individuálně včetně časových možností k zapůjčení potřebné vzorkovnice. Kontaktovat k tomu je proto třeba ty vodohospodářské společnosti, které do vaší sítě dodávají vodu. Jako modelovou strukturu kontaktů nabízíme služby společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK), i proto, že je v Praze nejvyšší koncentrace zájemců o tyto služby. Ty zajišťuje útvar kontroly kvality vody PVK (zkušební laboratoř č. 1247 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005), nabízející následné  akreditované komplexní služby v oblasti vzorkování a analýz vod a kalů:

Rozbory pitné, balené, surové, podzemní vody a vody ke koupání (bazénové vody)  v rozsahu platné legislativy
Tel.: 221 501 106, 107

Odběry vzorků pitné, balené, povrchové, surové, podzemní vody a vody ke koupání (bazénové vody)  včetně terénního měření vybraných ukazatelů
Tel.: 221 501 110

Rozbory odpadních  vod, kalů, sedimentů a bioplynu v rozsahu platné legislativy
Tel.: 220 414 224

Odběry vzorků odpadní vody a kalů
Tel.: 220 414 373

Podrobné informace najdete na: http://www.pvk.cz/sluzby-2/analyzy-vody/

Naše voda, ilustrační foto PVK

5.3.2016 12.06, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >