21. 5. 2019

Jak chránit vodoměry před zimou

Nastávající zimní období je velkým nepřítelem vodoměrů, které velmi často může poškodit zima a mráz. Upozorňuje na to Iva Šebková z Vodárenské akciové společnosti.

Takto poničený vodoměr může způsobit velké starosti, zejména únik vody z poškozené přípojky do prostoru, finanční škody na Vašem majetku, čeká Vás úhrada za poškozený vodoměr. Za ochranu vodoměru totiž ze zákona odpovídají odběratelé, popřípadě vlastníci nemovitostí.

Přinášíme tedy několik rad, jak se vyhnout zbytečným problémům:

Je-li vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě), neopomeňte provést následující opatření:

–         šachtu pečlivě zavřete

–         poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.)

–         vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce – alespoň 1,3 m pod terénem, není izolace nutná)

 

Je-li vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

–         ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí vhodných izolačních materiálů, nejlépe omotáním nenasákavými stavebními izolacemi, atd.

–         prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí – například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru.

–         Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout.

Pro majitele rekreačních objektů jako jsou například chaty, jež nemají vodoměrné šachty, kde je předpoklad nedodržení podmínek pro vhodné umístění vodoměru před účinky mrazu, je možné objednat na příslušném provoze vodovodů uzavření odbočení z hlavního řadu, demontáž vodoměru a zaplombování. Na jaře pak jeho zpětnou montáž.

V zimě se setkáváme s tímto poškozením v okamžiku, když se odběratel snaží již zamrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, rozehřívat otevřeným ohněm. Po tomto zásahu zpravidla vodoměr už měřit nebude a je nutno jej stejně vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru teplem je, po jeho demontáži ve vodoměrné dílně, naprosto zjevné.

Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, ze zákona hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.

Odběratel je dle zákona povinen informovat naši společnost při jakémkoliv problému s vodoměrem či vodoměrnou soustavou. Nikdy nesmí do celé soustavy či jen vodoměru zasahovat sám, bez přítomnosti zaměstnanců provozní společnosti.

Při jakémkoliv výše popsaném problému, prosím, informujte naši společnost. Kontakty na jednotlivé divize naleznete na webových stránkách: http://www.vodarenska.cz

Naše voda

4.11.2014 9.58, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2