15. 7. 2020

17.5.2019 8.57, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Informace pro žadatele na opatření k zalesňování a zakládání lesů

V sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy (8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů) byl umístěn formulář pro dotaci na založení lesního porostu 2019. Informuje o tom bulletin Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Žádost o dotaci na založení lesního porostu 2019 žadatel nalezne na cestě: https://www.szif.cz/cs/prv2014-811  (nebo také na: www.szif.cz: SZIF Poskytuje/Program rozvoje venkova 2014-2020/Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů).

Posledním možným termínem podání Žádosti o dotaci na založení lesního porostu 2019  je 2. prosince 2019. Žádáme žadatele, aby žádost o dotaci na založení lesního porostu 2019 včetně všech povinných příloh podali: a) osobně – na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (podání podle místa trvalého bydliště nebo sídla), (seznam Oddělení příjmu žádostí a LPIS je k dispozici na cestě: http://www.szif.cz/cs/ro) nebo b) poštou; c) datovou schránkou; d) elektronickou podatelnou  (e-mail: podatelna@szif.cz).

Podrobné informace o způsobech podání žadatel nalezne v Příručce pro žadatele opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů, na cestě: https://www.szif.cz/cs/prv2014-811 V rámci sekce 8.1.1 Zalesňování  a zakládání lesů (www.szif.cz) má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace.  Před podáním žádosti je doporučeno se s těmito dokumenty předem seznámit.

Upozornění: Žadatelům, kteří nepodali Ohlášení o vstupu do opatření 2019 do konečného termínu  15. května 2019, nebude poskytnuta dotace na založení lesního porostu 2019.

Důležité Upozornění pro žadatele o podporu na zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů:

 Dotace bude poskytnuta pouze na druhy dřevin vysazované alespoň v minimálním počtu  na příslušných cílových hospodářských souborech (CHS) podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

 Dotace bude poskytnuta pouze na uvedené druhy dřevin. Není podporována např. výsadba smrku ztepilého v CHS 43 a 45!

 Údaje o druzích, minimálních počtech dřevin a jejich zařazení do CHS v tabulce přílohy č. 1 „Jednotlivé druhy lesních dřevin, příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 ha při zalesňování“, která je zpracována pro účely nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nejsou zcela shodné s údaji uvedenými ve vyhlášce č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Zdroj: SZIF, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

17.5.2019 8.57, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2