30. 5. 2020

Generální oprava Kamýku přinese vyšší výrobu a ekologičtější provoz

Od 15. dubna je v odstávce soustrojí TG1 vodní elektrárny Kamýk, které prochází generální opravou. V jejím rámci dojde zejména k převinutí statoru a rotoru generátoru včetně výměny magnetického obvodu generátoru pro zvýšení bezpečnosti provozu. Oznámil to ČEZ.

Pro zvýšení účinnosti soustrojí dojde také k výměně lopat oběžného a rozváděcího kola. Proběhne také změna hydraulického ovládání soustrojí a rychlozávěrů z nízkotlaké na vysokotlakou a úprava systému chladící vody. Souběžně s odstávkou tohoto soustrojí budou tři ostatní i nadále vyrábět čistou elektřinu a plnit potřeby energetické soustavy. Na plný výkon najede Kamýk opět počátkem února 2014. Obdobnou proměnou na Kamýku prošlo v roce 2008 soustrojí TG3, generální opravy zbylých dvou se předpokládají v letech 2014 a 2017.

„Vodní elektrárna Kamýk je důležitou částí vltavské kaskády, její význam spočívá především v umožnění špičkového provozu vodní elektrárně Orlík. Provedené inovace zajistí pro elektrárnu zvýšení průměrné účinnosti při výrobě elektrické energie o 5,5 %. Roční výroba se zvýší o 1,109 milionu kWh,“ říká ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s., Zdeněk Saturka.

„Nejvýznamnějším bodem generální opravy je výměna lopat oběžného a rozváděcího kola. Lopaty s novým profilem, při jejichž konstrukci bylo využito nejnovějších poznatků vědy a techniky, umožní dosáhnout vyšší účinnosti při zpracování hydropotenciálu,“vypočítává Petr Velas, vedoucí oddělení provozu vodní elektrárny Kamýk.

Druhým významným inovačním krokem bude výměna hydraulického systému ovládání soustrojí, kde se nově počítá s provozním tlakem 137 -167 bar. „To bude v důsledku znamenat úsporu tisíců litrů oleje provozní náplně uvedené hydrauliky s nízkým rizikem úniků ropných látek do okolního prostředí,“ poukazuje na zásadní ekologický aspekt modernizace Petr Velas. Dojde také ke zrušení množství vnějších potrubních spojů a sloučení dvou strojních zařízení do jednoho.

Zhotoviteli, kteří vyšli vítězně z veřejné soutěže, jsou 1. Servis Energo pro opravu generátoru a konsorcium ČKD Blansko Engineering a ČKD Blansko Strojírny pro opravu strojní části turbiny. Náklady na celou akci nepřekročí částku 170 milionů korun.

Elektřina pro 17 tisíc domácností

Elektrárna Kamýk slouží z vodohospodářského hlediska k vyrovnání kolísavého odtoku z Elektrárny Orlík. Za celou svoji historii vyrobila více než 3,5 miliardy kWh elektřiny. Jen v loňském roce to bylo více než 60 milionů kWh, což by stačilo k pokrytí roční spotřeby asi 17 tisíc domácností. Počet zaměstnanců zde od roku 1961 postupně klesl z původních 25 na dnešních sedm. Roku 1999 přešla Elektrárna Kamýk na bezobslužný provoz. Významná hodnota elektrárny spočívá v trvalé pohotovosti soustrojí, v rychlosti operativního najetí na plné zatížení za necelé 2 minuty a také v nízké poruchovosti (v průměru 1,6 poruchy na rok za posledních 20 let). V roce 2002 se také Vodní dílo Kamýk, podobně jako další díla na Vltavě, postavilo do cesty přírodnímu živlu. Došlo k zatopení elektrárny po spojky turbín a několik měsíců pak byla elektrárna z důvodu nutných oprav odstavena z provozu.

Naše voda

21.5.2013 7.09, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31