26. 8. 2019

Fotoreportáž: Revitalizace toku říčky Rokytky

Několik let trvající práce na revitalizaci pražského potoka Rokytka dokončily v loňském roce Lesy hl. města Prahy. Jak to v současné době na místě vypadá, zjišťovala redakce portálu Naše voda a z návštěvy připravila pro zájemce fotoreportáž. Foto – klikni zde!

Soubor aktuální záběrů si můžete tradičně prohlédnout na facebookové verzi našeho portálu – jde o oblast kolem Hořejšího rybníka, která prošla v posledním století mnoha zásadními změnami. Rokytka totiž původně protékala přímo skrz Hořejší rybník, v roce 1961 v rámci rekonstrukce rybníka a výstavby přírodního koupaliště byla vybudována dělící hráz a rybník byl přestavěn na boční. Pro napouštění rybníka byl na nátoku vybudován stupeň a koryto bylo vydlážděno. Níže po toku byl pak postaven pokusný hydrostatický jez, zvaný Jermářův. V rámci revitalizace tohoto úseku Rokytky bylo provedeno odstranění zbytků již nefunkčního Jermářova jezu a doprovodných betonových konstrukcí a výškový rozdíl koryta nad a pod jezem byl vyřešen balvanitým skluzem. Balvanitý skluz nahradil i původní stupeň na nátoku do rybníka. Oba skluzy jsou migračně prostupné pro běžné druhy ryb vyskytujících se v Rokytce.

Koryto Rokytky nad Hořejším rybníkem bylo napřímeno začátkem 20. století a břehy byly osázeny alejí ořešáků a hrušní. Díky dlouholeté zanedbané údržbě však zarostly náletovou vegetací. Samotné koryto Rokytky tak bylo degradováno pouze na kanál sloužící k rychlému odvedení vody. Dno postrádalo členitost, levý břeh byl nepřístupný a zcela zdevastovaný početnou kolonií nutrií. V rámci revitalizace bylo proto celé koryto Rokytky nad Hořejším rybníkem přeloženo do louky na levém břehu. Cílem bylo vytvořit přírodě blízké, klikatící se a mělké koryto, takové, jak asi vypadalo před regulací. Aby byla zachována kapacita průtočného profilu, byla nejprve uprostřed louky vytvořena cca 20 m široká sníženina (berma), do které bylo nové koryto vymodelováno. V obloucích vzniklo několik malých vodních ploch a našlo se zde i místo pro vybudování kolmé stěny pro ledňáčky. Při výstavbě bermy bylo zjištěno, že celá louka byla v minulosti zavezena až 1,5 m vysokými navážkami. Zřejmě zde bylo uloženo i bahno z Hořejšího rybníka. Původní koryto Rokytky bylo zasypáno. Pro zvýšení ochrany okolních nemovitostí byla louka v blízkosti zástavby navýšena o cca 0,7 m. Součástí akce byla i výstavba mlatové cyklostezky.

Naše voda, foto a fotoseriál Naše voda – Nina Havlová

 

4.2.2016 7.59, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1