15. 8. 2020

Fotoreportáž: Revitalizace Radotínského potoka

Dnes dopoledne byla slavnostně otevřena revitalizovaná část Radotínského potoka v katastrálním území Tachlovice a Dobříč v okrese Praha západ, za účasti náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže a vedení obce. Portál Naše voda byl na místě a přináší zájemcům z této akce fotoreportáž. Foto – klikni zde!

Základním principem provedených úprav je návrat k přirozenému, rozvolněnému a členitému charakteru vodního toku s důrazem na zvýšení retence vody v krajině a vytvoření nového významného krajinného prvku. Obnova byla financována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Vltavy. Celkové náklady činí přibližně 14 milionů korun.

„Návratem k přirozenému vodnímu toku je myšleno především přetvoření v minulosti melioracemi usměrněného a nevhodně opevněného koryta. Novým prvkem, který umožní lepší využití stávající lokality, a to především ve smyslu potvrzení existence územního systému ekologické stability, je pak malá vodní nádrž jako lokální biocentrum, které je součástí místního biokoridoru. Revitalizacemi vodních toků tak státní podnik Povodí Vltavy přispívá k zvýšení retence vody v krajině, v souladu s koncepcí na ochranu před suchem,“ upřesnil generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala. Součástí projektu bylo také doplnění průtočných a neprůtočných tůní, skluzů, brodu a současně provedení vegetačních úprav, které povedou nejen k revitalizaci vodního prostředí, ale i k posílení schopnosti krajiny zadržet vodu.

Realizovaná opatření přispějí ke zvýšení biodiverzity dané lokality a současně k vytvoření podmínek příznivých pro rozvoj mokřadních společenstev v mělkých litorálních zónách revitalizované části Radotínského potoka. Příprava stavby od prvotního záměru přes veřejnoprávní a majetkoprávní projednání až k jejímu zahájení trvala téměř 10 let, samotná realizace pak 16 měsíců, od března 2017 do června 2018.

Krátké videorozhovory s Petrem Kubalou a starostou obce nabídne portál Naše voda v sekci „Podívejte se na video“ v následujících dnech. Ve fotoreportáži se pak můžete podívat i na stav lokality před zahájením revitalizace.

Naše voda, foto a fotoreportáž Naše voda – Nina Havlová

 

 

22.6.2018 13.19, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6