15. 8. 2020

Evropská Komise chce zvýšit kompetence zemí v rozdělování dotací

Ve středu 29. listopadu zveřejnila Evropská komise avizované sdělení týkající se budoucnosti Společné zemědělské politiky (SZP) EU. Základní informací je zvýšení kompetencí členských zemí EU v přerozdělování zemědělských dotací.

Podle materiálu, který má portál Naše voda k dispozici, zůstává cílem SZP zabezpečení kvalitních a cenově dostupných potravin, podpora evropským zemědělcům, udržitelný rozvoj venkova a ochrana životního prostředí. Změnit by se měl způsob provádění zemědělské politiky: více pravomocí půjde členským zemím. Cíle budou evropské, země si je stanoví společně, ale každý stát se rozhodne, jakým způsobem je nejlépe splní. V praxi by měl každý stát vypracovat „strategický plán společné zemědělské politiky“. Evropská komise plány schválí a bude hodnotit jejich plnění. Návrh předpokládá zachování dvou pilířů společné zemědělské politiky: 1) podpora zemědělců přímými platbami a tržními opatřeními, 2) podpora rozvoje venkova formou projektů.

Evropská komise chce také řešit srovnávání rozdílů ve výši přímých plateb zemědělcům napříč EU

Má se vytvořit platforma EU pro řízení rizik. Ta má pomoci zemědělcům vyrovnat se se změnami klimatu, volatilitou trhu a dalšími riziky

Návrh prosazovat větší využívání moderních technologií na podporu zemědělství, například satelitních obrazů

V květnu 2018 předloží Evropská komise návrh sedmiletého rozpočtu EU. Tam budou zemědělské politice přiřazeny konkrétní částky

Díky jednodušším pravidlům a pružnějšímu přístupu bude společná zemědělská politika (SZP) přinášet reálné výsledky, podporovat zemědělce a zajišťovat udržitelný rozvoj zemědělství EU.

Klíčovou iniciativou sdělení je, že členské státy budou mít větší díl zodpovědnosti za výběr toho, jak a kam budou investovat finanční prostředky, které ze SZP dostanou, tak aby splnily ambiciózní společné cíle týkající se životního prostředí, změny klimatu a udržitelnosti.

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, v této souvislosti poznamenal: „Společná zemědělská politika je naším každodenním chlebem již od roku 1962. Musíme zajistit, aby i nadále fungovala tak, aby byly našim spotřebitelům dodávány zdravé a chutné potraviny a aby byla ve venkovských oblastech zaručena zaměstnanost a růst, ale nesmíme zapomenout ani na to, že se SZP musí vyvíjet v souladu s ostatními politikami. Náš návrh představuje důležitý krok k modernizaci a zjednodušení této politiky na základě výsledků rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami. Nový model realizace politiky, s nímž Komise přichází, přináší více subsidiarity pro členské státy. Ty budou muset vytvořit strategické plány SZP, ve kterých uvedou akce v rámci pilíře I a pilíře II. Tím se politika zjednoduší, získá větší vzájemnou provázanost a její výsledky bude možné monitorovat.“

Phil Hogan, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, doplnil: „Dnešní sdělení zajišťuje, že společná zemědělská splní cíle, které se před námi nově objevují, např. podpora inteligentního a odolného zemědělského odvětví, péče o životní prostředí a boj proti změně klimatu a posílení sociálně ekonomických struktur venkovských oblastí. Znamená rovněž významný posun v provádění společné zemědělské politiky, protože stávající systém bude nahrazen novým, s daleko větší mírou subsidiarity členských států a regionů.“

Současná struktura dvou pilířů bude sice zachována, ale konkrétní opatření v zájmu splnění cílů dohodnutých na úrovni EU se budou stanovovat jednodušším a flexibilnějším způsobem. Každá země EU si vytvoří vlastní strategický plán, jakým způsobem hodlá splnit cíle. Ten bude schvalovat Komise. Pozornost se od dodržení shody s předpisy přesune k hodnocení pokroku, kterého bylo dosaženo, a toho, jak vynakládané finanční prostředky přinášejí konkrétní výsledky. Jelikož se místo univerzálního přístupu přechází k individuálním řešením, přesouvá se SZP a její konkrétní dopady blíže k těm, kteří ji realizují v každodenním životě.

Podpora zemědělců bude pokračovat formou přímých plateb. Sdělení nepředjímá výsledek diskuse o budoucnosti financí EU ani obsah návrhu nadcházejícího víceletého finančního rámce. Aniž by zabíhalo do přílišných podrobností, prezentuje možnosti, jak zajistit spravedlivou a lépe cílenou podporu příjmu zemědělců.

Dopady, které má změna klimatu a tlak na přírodní zdroje na zemědělství a produkci potravin, se budou projevovat i nadále. Budoucí SZP by měla odrážet vyšší ambice, pokud jde o účinné využívání zdrojů, ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu.

Ve sdělení se dále navrhuje:

prosazovat využívání moderních technologií a s jejich pomocí podporovat zemědělce přímo v praxi a zajistit trhům větší transparentnost a jistotu

podporovat více mladé lidi v tom, aby se zemědělství profesionálně věnovali, a tuto podporu koordinovat s pravomocemi členských států v oblastech, jako je zdanění pozemků, plánování a rozvoj dovedností

řešit obavy občanů týkající se udržitelné zemědělské produkce (hlediska zdraví, výživy, plýtvání potravinami a dobrých životních podmínek zvířat)

usilovat o vzájemnou provázanost opatření politik EU vzhledem k jejich globálnímu rozměru, zejména pokud jde o obchod, migraci a udržitelný rozvoj

vytvořit platformu EU pro řízení rizik, která se zaměří na to, jak nejlépe pomoci zemědělcům vyrovnat se s nejistotou způsobenou změnami klimatu, volatilitou trhu a dalšími riziky

Příslušné legislativní návrhy, v nichž se projeví cíle uvedené ve sdělení, Komise předloží do léta 2018, a to v návaznosti na návrh víceletého finančního rámce.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

30.11.2017 10.27, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6