3. 6. 2020

15.11.2018 9.35, Rubrika: Čistota vody a rekreace

V Evropě vzniká nadnárodní přírodní památka

Spolkový stát Durynsko začíná s vyznačováním Evropského zeleného pásu na celém svém území za Národní přírodní památku. Informuje o tom Hnutí Duha s tím, že se tak děje po pátečním schválení zákona o Zeleném pásu v parlamentu spolkového státu Durynsko.

Bude tak zajištěna ochrana části Evropského zeleného pásu začínající v česko-německém pohraničí až do poloviny jeho délky Německem. Zelený pás Durynska je první rozsáhlou Národní přírodní památkou [1] v Německu s rozlohou 6 850 hektarů. Evropský zelený pás sahající od Finska po Turecko je dlouhý více 12 500 kilometrů [2]. Na území Německa se nalézá 1 393 kilometrů této přeshraniční ekologické sítě, která je domovem pro více 1 200 ohrožených druhů rostlin a živočichů, z nichž některé jsou ohroženy vyhynutím. [3]. V České republice na durynskou a saskou část Evropského zeleného pásu navazuje Ašsko, Český les, Šumava, Novohradské hory a dále pás pokračuje přes Slavonicko až k Břeclavi.

Klíčovými lokalitami tohoto nejrozsáhlejšího celoevropského biokoridoru na našem území je Národní park Podyjí a Národní park Šumava. V NP Šumava se o kvalitní ochraně přírody bude brzy rozhodovat při schvalování zonace, vymezení klidových oblastí a zásad péče o národní park.

Ochrana Evropského zeleného pásu na území České Republiky má i zásadní nedostatky. Cenné lužní území na soutoku Moravy a Dyje stále nemá odpovídající ochranu. V této oblasti nazývané Moravská Amazonie by měl být kvůli jedinečným přírodním podmínkám vyhlášen národní park nebo aspoň chráněná krajinná oblast. Ochrana pomocí maloplošných chráněných území, jak ji zde nyní diskutují Lesy ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, není dostatečným řešením.

Poznámky:

[1] Ochranná kategorie “Národní přírodní památka” je určena pro oblasti, které mají z hlediska ochrany přírody národní význam a zahrnují regionální a kulturně-historické pamětihodnosti. Tato kategorie chráněných území byla v roce 2009 zahrnuta do německého spolkového zákona o ochraně přírody.

[2] Durynská část Evropského zeleného pásu navazuje na česko-německé pohraničí a zahrnuje téměř polovinu Evropského zeleného pásu na území Německa. Mapa Evropského zeleného pásu je zde:

https://en.wikipedia.org/wiki/European…t#/media/File:EuGB_solid_labels_web.png

Další informace (v němčině) najdete na http://www.bund.net/gruenes-band/

[3] Mezi ohrožené druhy patří kobylka zavalitá (Polysarcus denticaud), čáp černý (Ciconia nigra), vydra říční (Lutra lutra), kočka divoká (Felis silvestris), upolín evropský (Trollius europaeus) nebo koniklec německý (Pulsatilla vulgaris).

Zdroj a plné znění textu: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/ti…ka-vyhlasen-za-narodni-prirodni-pamatku, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

15.11.2018 9.35, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy, Významné zprávy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5