26. 10. 2020

13.2.2020 8.15, Rubrika: Rybářství a rybníkářství

Doplnění podmínek k žádostem o dotace v OP Rybářství

Na základě proběhlého Auditu systému č. OPR/2019/S/001 s názvem „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství 2014 – 2020“ Řídicí orgán OP Rybářství doplnil další legislativní požadavky pro žadatele a příjemce do Pravidel pro žadatele a příjemce pro 17. výzvu OP Rybářství 2014 – 2020.

Informovalo o tom Ministerstvo zemědělství s tím, že doplnění se týká Informačního systému skutečných majitelů (ISSM), schválení či registrace podniku akvakultury v registru Státní veterinární správy (SVS) a ověřování střetu zájmů u veřejných funkcionářů.

1) Ověřování skutečných majitelů – registrace v ISSM

Povinností právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku je zapsat své skutečné majitele dle § 118 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob do Informačního systému skutečných majitelů (ISSM). Lhůta pro splnění této povinnosti pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku uplynula 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tj. zejména spolky) a svěřenecké fondy zapsané do evidence svěřeneckých fondů musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

2)  Registr Státní veterinární správy

Dle § 5a zákona č. 166/1999  Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), chovatel oznámil krajské veterinární správě zahájení chovatelské činnosti, které vede k registraci, resp. schválení.

3) Ověřování střetu zájmů u veřejných funkcionářů

Dle §4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů je zakázáno poskytnout dotaci osobě, ve které má veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba vlastnický podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Požadavky uvedené v bodech 1) až 3) budou kontrolovány, zda žadatel/příjemce splnil tyto další legislativní požadavky.

Dále k problematice střetu zájmu doplnil Řídicí orgán OP Rybářství informaci pro žadatele a příjemce, kterého jednání se musí žadatel a příjemce zdržet, aby toto jednání nevedlo ke střetu zájmů dle článku 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018.

4) Žadatel/příjemce se musí zdržet jednání, které by vedlo ke střetu zájmů

Žadatel/příjemce se musí zdržet jednání, které by vedlo ke střetu zájmů dle článku 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

Ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka

Zdroj: MZe, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

13.2.2020 8.15, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKAVÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1