19. 10. 2019

Dnes vychází dvě nové odpadové vyhlášky ve Sbírce zákonů

Česká asociace odpadového hospodářství informuje (ČAOH), že dnes (31. 3. 2016) vyšly ve Sbírce zákonů dvě nové prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech, a to vyhláška o Katalogu odpadů a vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Obě vyhlášky budou účinné již od 1. dubna 2016.

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

Tato nová vyhláška zcela nahradí (zruší) stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Nová vyhláška stanoví:

  1. a)     Katalog odpadů (příloha k vyhlášce)
  2. b)     postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a
  3. c)    náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.

Stručně k obsahu:

Hlavním důvodem přípravy této nové vyhlášky byla nutnost reagovat na změny v evropských předpisech (např. Rozhodnutí Komise 2014/955/EU).

Do Katalogu odpadů bylo doplněno několik druhů odpadů (16 03 07* Kovová rtuť, 19 03 08* Částečně stabilizovaná rtuť a 01 03 10* Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07).

Zároveň byly opraveny textové chyby, které se nacházely v dosavadním Katalogu.

V ust. § 2 vyhlášky jsou nově definice pojmů (např. těžký kov, stabilizace, solidifikace, částečně stabilizované odpady).

Vyhláška rovněž obsahuje změny v postupu pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorií (§ 7 a násl.).

Pro účely evidence (§ 8 odst. 6) se budou odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů označovat jako “N/O”.

V návaznosti na novelu zákona o odpadech řeší vyhláška také zjednodušení zařazování autovraků. Konkrétně se jedná o možnost zařazení autovraku zpracovatelem po odnětí nebezpečných částí autovraku a odčerpání jeho provozních náplní pod katalogové číslo 16 01 06, tedy bez požadování vyloučení nebezpečných vlastností (§ 6 odst. 4).

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Tato nová vyhláška opět reaguje zejména na změny v evropské legislativě (nařízení Komise (EU) č. 1357/2014) a na poslední novelu zákona o odpadech. Vyhláška zcela nahradí (zruší) stávající vyhlášku č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Nová vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů stanoví:

  1. a) obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  2. b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  3. c) obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  4. d) kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  5. e) obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  6. f) obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů (dále jen “osvědčení”),
  7. g) obsah sdělení o přítomnosti nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu (dále jen “sdělení”).

Ke stažení:

Obě vyhlášky jsou zatím k dispozici pod těmito odkazy (v pdf formě zde budou doplněny v krátkém čase):

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-093.htm

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-094.htm

Zdroj: ČAOH (www.caoh.cz), ilustrační foto ČIŽP (nebezpečný odpad)

 

31.3.2016 10.11, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

RN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁKRN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2019 >>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3