17. 5. 2021

7.10.2020 12.07, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Výročí 30 let úspěšné mezinárodní spolupráce na Labi

Dne 8. října 1990 byla v Magdeburku podepsána za účasti ministrů životního prostředí České a Slovenské Federativní Republiky, Spolkové republiky Německo a zástupce Evropského společenství „Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe“ (MKOL).

Připomínáme si tak 30 let její činnosti zejména na úseku ochrany vod, povodňové ochrany, ochrany před havarijním znečištěním a v posledních letech i na úseku ochrany před suchem a nedostatkem vody v rámci celého mezinárodního povodí Labe.

„Mezinárodní komise pro ochranu Labe, za dobu své třicetileté existence, významně přispěla k zlepšení kvality vody a ke zvýšení ochrany vod v celém mezinárodním povodí Labe. Třicet let činnosti MKOL se vyznačuje rovněž vynikající a  úspěšnou česko-německou spoluprací. Snažíme se směrovat členské státy MKOL, aby v rámci své administrativy využívaly výstupy a doporučení MKOL v těch oblastech, které jsou pro naši činnost relevantní. Jak říká Evropská vodní charta z roku 1968, tak hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic, včetně toho, že voda nezná hranic a jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci. Přesně tyto požadavky, spolu s dalšími požadavky aktuálně platných evropských směrnic, činnost MKOL perfektně naplňuje“, říká prezident MKOL, RNDr. Petr Kubala.

V prvních letech byla práce MKOL zaměřena hlavně na snižování znečištění způsobeného komunálními a průmyslovými odpadními vodami, na zlepšení jakosti vody a ekologických poměrů, později přibyla i oblast ochrany před povodněmi. Základem současné i budoucí práce MKOL jsou evropské směrnice – především Rámcová směrnice o vodách a Povodňová směrnice.

„Naléhavý program Labe“ v letech 1992–1995  jako první akční program, druhý akční program Labe v letech 1996–2010, Akční plán povodňové ochrany v povodí Labe 2003–2011, Mezinárodní plány oblasti povodí Labe 2010–2015 a 2016–2021 a Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik 2016–2021 patří k nejvýznamnějším výstupům mezinárodní spolupráce v povodí Labe.

V rámci Mezinárodního programu měření Labe se od roku 1992 sleduje jakost vody (v současnosti na 15 měrných profilech, z toho 6 v ČR, 9 v Německu). Přestože koncentrace znečišťujících látek ve vodě klesají, vykazují sedimenty pořád ještě vysoké koncentrace těžkých kovů a organických látek, které se např. při povodních ze sedimentů opět uvolňují. Proto MKOL zpracovala a v roce 2014 zveřejnila Koncepci pro nakládání se sedimenty. Dalším tématem jsou vysoké koncentrace dusíku a fosforu ve vodách v povodí Labe. V roce 2018 MKOL schválila Strategii ke snížení obsahu živin ve vodách. Realizaci obou těchto strategických dokumentů bude i v příštích letech věnována velká pozornost.

Tématem ochrany před povodněmi se MKOL zabývá již od druhé poloviny 90. let. Poznatky a zkušenosti z extrémní povodně v srpnu 2002 se promítly do Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe. Realizace doporučení Akčního plánu vedla ke snížení povodňových škod, a to nejen při jarní povodni v roce 2006, ale i při extrémní povodni v červnu 2013.

Již od roku 1991 jsou subjekty ležící na Labi včas informovány o místě, času a rozsahu havarijního znečištění vod v povodí Labe. Na tom se v rámci Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe podílí pět mezinárodních hlavních varovných centrál, z toho jedna v České republice v Hradci Králové a čtyři v Německu v Drážďanech, Magdeburku, Postupimi a Hamburku. Od roku 2004 je do hlásného systému havárií začleněn také Poplachový model Labe, což je model pro prognózu havarijního šíření znečišťujících látek v Labi. V roce 2017 byl model rozšířen o přítoky Vltavu a Sálu, v současné době se připravuje rozšíření o Bílinu.

Jako další opatření na ochranu před havarijním znečištěním vod byl v roce 2016 uveden do provozu stabilní havarijní profil na českém území v blízkosti česko-německé státní hranice. Profil umožňuje zachycení plovoucích znečišťujících látek, jako jsou např. ropné látky, aby mohly být odstraněny z toku Labe ještě na českém území a aby se zabránilo šíření znečištění dále do Německa.

Plánuje se, že v prosinci 2020 budou zveřejněny návrhy Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe podle Rámcové směrnice o vodách a Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik podle Povodňové směrnice na období 2022–2027. Veřejnost bude mít možnost se k návrhům vyjádřit do 22. června 2021. Po zapracování připomínek veřejnosti budou konečné verze plánů zveřejněny v prosinci 2021.

„V souvislosti s naplňováním cílů Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe podle Rámcové směrnice o vodách a Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik podle Povodňové směrnice na období 2022–2027 se budeme podrobněji zabývat problematikou sucha a nedostatku vody, dalšími dopady klimatické změny a metodami využití dálkového průzkumu Země pro tyto naše aktivity. Voda musí být pro nás všechny nejvyšší veřejný zájem, a to zejména s ohledem na budoucí generace. Mějme na paměti, že bez vody to nepůjde…“ dodává prezident MKOL, RNDr. Petr Kubala.

Od 1. ledna 2021 převezme předsednictví v MKOL po České republice Německo.

MKOL byla založena 8. října 1990 v Magdeburku. MKOL vypracovává doporučení pro smluvní strany (Česká republika a Spolková republika Německo).

V delegacích MKOL, v pracovních skupinách a ve skupinách expertů pracuje cca 120 zástupců českých a německých ministerstev, úřadů, institucí a vědeckých ústavů. Kromě toho se na práci podílejí zástupci Polska, Rakouska a nevládních organizací.

Základní strukturu MKOL tvoří tři pracovní skupiny. Těžištěm jejich činnosti je implementace evropské Rámcové směrnice o vodách (WFD), povodňová ochrana a implementace evropské Povodňové směrnice (FP) a problematika havarijního znečištění vod v povodí Labe (H).

Sídlem sekretariátu MKOL je Magdeburk. Osmičlenný tým sekretariátu podporuje práci Komise a jejích pracovních skupin po odborné, jazykové a technicko-organizační stránce. Jednacími jazyky jsou čeština a němčina.

Kontaktní partner pro případné dotazy: Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL), Slavomír Vosika (vedoucí sekretariátu), Tel.: +49 391 400 03-12; e-mail: sekretariat@ikse-mkol.org, www.ikse-mkol.org

Zdroj: MKOL, Povodí Vltavy, ilustrační foto (soutok Labe a Cidliny) Naše voda – Nina Havlová

 

 

7.10.2020 12.07, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy, Významné zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MOKŘAD TRIANGL V PRAZEMOKŘAD TRIANGL V PRAZE
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<May 2021>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6