14. 8. 2020

Dnes je Světový den mokřadů, výročí Ramsarské úmluvy

Datum 2. února připadá každoročně na Světový den mokřadů připomínající letos 46. výročí sjednání celosvětové Úmluvy o mokřadech, takzvané Ramsarské úmluvy. V ČR zaujímají mokřady zhruba 1,5 procenta plochy země.

Jak již dříve informovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP), podle odhadů zmizelo jen během 20. století nenávratně více než 64 % mokřadů světa. Mokřady přitom zadržují vodu v krajině a ovlivňují i lokální klima, podílejí se na koloběhu vody v přírodě, jsou zdroji a zásobárnami vody, čistí vodu, jsou centry biodiverzity, poskytují potravu a suroviny pro miliony lidí, jsou využívány pro rybolov, dopravu, turismus a sport a mají význam i z kulturního hlediska. Přes snahu smluvních stran Ramsarské úmluvy o ochranu a udržitelné využívání mokřadů se ale počet i rozloha mokřadů světa především vlivem lidské činnosti stále zmenšují.

Signatářem Ramsarské úmluvy je i ČR a na našem území je celkem 14 mokřadů zapsaných na seznam mokřadů mezinárodního významu. Jakou celkovou plochu ale u nás všechny typy mokřadů zaujímají, zcela přesně nevíme. Poslední známá statistika mokřadů pochází z roku 1999, a podle ní se na území ČR nacházelo tehdy 117 408 hektarů mokřadů, tedy zhruba 1,5 procenta plochy země. Nová elektronická databáze mokřadů v současné době vzniká na Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK), a to v rámci projektu „Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů v ČR“, který je financován z norských fondů.

MŽP přitom vychází při evidenci mokřadů z pojetí mokřadů zakotveného právě v Ramsarské úmluvě, podle níž zahrnuje pojem „mokřad“ kromě samotných mokřadů také slatiniště, rašeliniště, trvale podmáčené louky, lužní lesy, říční nivy a dokonce i rybníky. Konkrétně je podle tohoto pojetí mokřad „území s vodní hladinou blízko povrchu terénu, s půdami podmáčenými či mělce zatopenými a rostlinstvem přizpůsobeným trvale vysoké hladině podzemní vody nebo mělké vodě povrchové“. Právě proto došlo v minulosti MŽP k ploše necelých 120 000 hektarů. Jen rybníky ale z této plochy v současné době zaujímají přibližně 52 000 hektarů, mokřady v užším slova smyslu pak podle odhadů ochránců přírody 37 000 hektarů.

Více o Ramsarské úmluvě na této internetové adrese.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

2.2.2017 7.00, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6