5. 6. 2020

ČR má v rámci EU nejpřísnější požadavky na kvalitu vod

Evropský účetní dvůr ve svém nejnovějším auditu potvrdil vodohospodářům sice známou, pro laickou veřejnost ale poněkud utajovanou skutečnost – totiž že v ČR jsou nejpřísněji stanovené limity na čistotu odpadních vod nad rámec požadavků EU.

Informoval o tom člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) Ondřej Beneš na základě zprávy o naplňování požadavků „Směrnice EU o čištění městských odpadních vod“.

Zpráva je dostupná na http://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=32196.

Dokument konstatuje, že prostředky EU významně napomohly realizaci opatření k plnění požadavků „Směrnice“, nicméně vlastní čerpání nebylo dostatečně efektivní a rychlé a realizované čistírny odpadních vod (ČOV) jsou ve více jak 1/3 naddimenzované. „Zcela zásadní i z pohledu současné revize nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a v přímém rozporu s názorem Ministerstva životního prostředí je však hodnocení Evropského účetního dvora, který ve zprávě konstatoval, že požadavky na kvalitu čištěných odpadních vod jdou v ČR nad rámec povinných požadavků EU a jsou výrazně přísnější,” zdůraznil Beneš.

Z hodnocení čtyř zemí působících ve spádové oblasti Dunaje (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) vyplývá, že zatímco v případě Rumunska nejsou národní legislativou stanoveny žádné limity na posuzování kvality odpadních vod nad rámec „Směrnice“ EU, v Maďarsku a Slovensku jdou nad rámec EU limity pro organické i chemické zatížení odpadních vod u ČOV obsluhující méně než 2000 obyvatel. V ČR jdou však nad rámec limitů EU kromě těch, které navíc uplatňuje Maďarsko a Slovensko, také limity pro celkový fosfor, které se kromě menších ČOV pro méně než 2000 obyvatel týkají také větších ČOV do 10 000 obyvatel.

Zpráva Evropského účetního dvora navíc uvádí, že stočné, účtované domácnostem a průmyslovým podnikům, bylo u 89 % čistíren odpadních vod příliš nízké na to, aby umožnilo obnovu infrastruktury na konci její životnosti. Z toho plyne i zásadní doporučení na odstranění omezení růstu cen stočného v případě nutnosti krýt dostatečně náklady na investiční a provozní zajištění služby odkanalizování a čištění odpadních vod. V současnosti je v rámci ČR aplikováno nejčastěji doporučení limitní hodnoty sociálně přijatelného vodného a stočného na úrovni 2 % z průměrného příjmu rodiny – zpráva ale doporučuje 4 % hranici.

Zdroj: SOVAK ČR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

10.8.2015 14.27, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5