7. 7. 2020

ČOV Žalany bude daleko účinější

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Teplicku intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV) v Žalanech. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.


Čistírna odpadních vod v Žalanech čistí odpadní vody z lokalit Žalany a Bořislav. Původně je projektovaná na kapacitu 400 EO (ekvivalentních obyvatel). Co se týče natékajícího znečištění, je ČOV látkově přibližně na čtvrtině projektované kapacity. Problém představuje množství natékajících balastních vod – hydraulicky byla ČOV na hraně vytížení. Obce Žalany a Bořislav do budoucna plánují napojení dalších částí na kanalizační systém zakončený na ČOV, což by již bylo nad její kapacitu.

Došlo proto k lokalizaci nátoků balastních vod do kanalizační sítě, což vedlo k realizaci rozsáhlé akce SVS v roce 2011, kdy v Bořislavi došlo k výstavbě splaškové kanalizace a odstranění čtyř nevyhovujících kanalizačních výústí. Zároveň se připravoval projekt na intenzifikaci ČOV Žalany s plánovanou kapacitou 1000 EO.

V rámci investiční akce SVS nyní dochází k rekonstrukci ČOV Žalany, která spočívá ve výstavbě nového objektu hrubého předčištění, nové biologické jednotky a provozního objektu. ČOV bude mechanicko-biologická, v systému s předřazenou denitrifikací a nitrifikací s vestavěnými dosazovacími nádržemi. Půjde o nízkozátěžovou aktivaci s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu, s oddělenou aerobní stabilizací přebytečného kalu a uskladnění v kalojemech. Technologická linka je řešena jako dvojlinková (2×500 EO), přičemž nyní se uskuteční výstavba a zprovoznění jedné biologické linky s kapacitou 500 EO. Stavba se realizuje na stávajícím pozemku, kdy nové objekty nahradí původní objekty ČOV.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 8 měsíců od zahájení, tj. do 28. února 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických – je letos 97 milionů korun.

Naše voda, ilustrační foto


 

 

28.6.2013 12.51, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2