26. 8. 2019

ČOV Chrastavě bude daleko výkonější

Severočeská vodárenská společnost (SVS) začala s intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV) v Chrastavě. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Jednolinková mechanicko-biologická ČOV v Chrastavě byla uvedena do provozu v roce 1998. 

V 1. etapě byla ČOV vybavena hrubým předčištěním, předřazenou denitrifikací, nitrifikací a kalovým hospodářstvím. Přebytečný kal se zahušťuje a odváží ke zpracování na ČOV Liberec. V rámci její
2. etapy se měla dostavět druhá biologická linka a chemická eliminace fosforu, k čemuž ale nedošlo. V roce 2009 zde bylo realizováno nové strojní zahušťování kalu a v roce 2010 po povodních došlo k instalaci části strojního vybavení – nových dmychadel, čerpadel a dalšího zařízení pro zprovoznění ČOV.

ČOV má projektovanou kapacitu 3500 EO (ekvivalentních obyvatel). Ve spádovém území ČOV žije cca 6000 obyvatel, z nichž 3800 je napojeno na kanalizaci, zakončenou na ČOV – což odpovídá zatížení cca 1700 EO. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody smíšenou kanalizací, tzn. včetně značného množství balastních vod, takže stávající kapacita ČOV je již hydraulicky vyčerpaná a není možná další dostavba kanalizační sítě. Pro rozvoj města, které počítá s novou výstavbou v blízkosti Družstevní a Školní ulice, je proto zapotřebí provést intenzifikaci ČOV. Cílový stav je 5000 připojených obyvatel, což odpovídá zatížení 3500 EO.

Při intenzifikaci ČOV budou v maximální možné míře využity stávající objekty. Intenzifikace spočívá především v dostavbě objektu strojně stíraných hrubých česlí, v dostavbě druhé biologické linky
o stejných rozměrech, jako je linka původní, ale v modernějším a variabilnějším řešení. Bude také doplněno chemické hospodářství, a to chemická eliminace fosforu dávkováním síranu železitého. K tomu bude postavena dvouplášťová nadzemní nádrž s objemem 10 m3. V souvislosti  s realizací druhé linky dojde také k instalaci nových čerpadel, dmychadel a doplnění trubních rozvodů, ale i k úpravě řídícího systému ČOV. Část výkopku se použije pro zvýšení terénu, protože ČOV se nachází v zátopovém území Jeřice.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. dubna 2015. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 12 měsíců od zahájení, tj. do 30. dubna 2016. Po dokončení bude zahájen 15 měsíců dlouhý zkušební provoz ČOV.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 18 staveb za 126,3 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 146,2 milionů korun.

Naše voda

7.4.2015 7.48, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1