7. 10. 2022

23.8.2019 8.26, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

V Chrastavě probíhá 1. etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další plánovanou investiční akci roku 2019: V Chrastavě, v ulici Bílokostelecká, provede1. etapu výměny 110letého vodovodu a nedostatečně dimenzované a popraskané kanalizace pro cca 140 napojených obyvatel.

Stavbu SVS koordinuje s městem Chrastava, které plánuje provést obnovu povrchů komunikací, veřejného osvětlení, místního rozhlasu spolu s výstavbou chrániček pro vysokorychlostní telekomunikační sítě, dále pak s rekonstrukcí plynovodu Innogy a s rekonstrukcí nadzemních a pozemních silových a sdělovacích vedení společností ČEZ.

První etapa lokality Bílokostelecká je vymezená částí ulice Bílokostelecká v úseku od ulice Polní po ulici Sedmidomskou, kde se nachází vodovodní řad z litiny LT DN 100 mm z roku 1909. Řad je již dožilý a poruchový. Po druhé straně komunikace vede přiváděcí řad z PVC DN 225 mm z roku 1984, který je rovněž poruchový. Dále je v ulici Polní vodovodní řad z litiny LT DN 80 mm z roku 1909 a úsek z PVC DN 90 mm. V ulici Sedmidomská se nachází vodovod z litiny LT DN 80 mm, uvedený do provozu rovněž v roce 1909. Vodovodní řady jsou poruchové, silně zkorodované, a původní litinová potrubí jsou již dožilá. Stoka je tvořena potrubím z kameniny DN 300 mm a kamerová prohlídka prokázala, že v části ulice Polní, v ulici Sedmidomská, a v části ulice Bílokostelecká je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Část stoky v ulici Polní, tvořená kameninou KA v dimenzích 300, 250 a 200 mm z roku 1981, je potrubí popraskané, s netěsnými spoji, s protispády, s úseky nedostatečné dimenze, a je nutná jeho výměna. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 812,50 metrů a kanalizace v celkové délce 185,20 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD. Celkově bude rekonstruováno 180 metrů potrubí o průměru d225 mm a 632,5 metrů potrubí o průměru d90 mm. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce proběhne stavba otevřeným výkopem. Část rekonstrukce vodovodu bude prováděna v souběhu s rekonstrukcí kanalizace. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny dimenze DN 300 mm. Celková délka rekonstrukce kanalizačních stok je 185,20 metrů. Součástí rekonstrukce bude přepojení všech přípojek a 8 kusů revizních šachet. V ulici Polní je rekonstrukce části stávající stoky z kameniny DN300 je vyvolána nutnou rekonstrukcí stoky B-1-1-2. Stoka bude zahloubena a částečně vymístěna z původní trasy. Stávající stoka bude ponechána v zemi a zalita inertním materiálem v celkové délce 57,5 m. Stoka B-1-1-2 v ulici Polní mezi domy č.p. 175 a 216 je stávající kanalizace z kameniny. Stoka bude vymístěna do veřejných komunikací a položena hlouběji kvůli dodržení minimálního spádu stoky. Stoka bude napojena na stoku B-1-1, kterou je nutné zahloubit. Stávající stoka vymístěná z původní trasy bude ponechána v zemi a zalita inertním materiálem v celkové délce 137,0 metrů. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. července 2019. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech (33. kalendářní týden). Stavba má být dokončena nejpozději do 20. října 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zdroj a plánek lokality SVS

 

23.8.2019 8.26, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2022 >>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6