24. 5. 2019

CHKO hledá svědky úhynu ryb v rezervaci na řece Moravě

CHKO hledá svědky masivního úhynu ryb v NP rezervaci Ramena řeky Moravy, který zřejmě souvisí se znečištěním. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

“Ve středu dne 8. 8. 2018 byl oznámen úhyn ryb v toku Malé Vody (Mlýnského potoka) mezi obcemi Březové a Lhota nad Moravou. Následné šetření bohužel opravdu prokázalo, že před 1 – 2 dny v tomto úseku toku došlo k masivnímu úhynu mnoha druhů ryb v různých věkových kategoriích,”sdělila AOPK.

Extrémní klimatické podmínky posledních týdnů by mohly leckoho vést k názoru, že příčinou úhynu je prosté přehřátí vody a z toho plynoucí kyslíkový deficit, avšak zjištění z místních šetření probíhajících ve dnech 8. a 9. 8. vedou Správu CHKO LP k jinému závěru. Dle názoru Správy CHKO LP došlo k úhynu v důsledku nenadálé události (nastanuvší přibližně v pondělí 6. 8. nebo v úterý 7. 8. v obci Březové), kdy muselo dojít k náhlému zhoršení podmínek pro život ryb ve vodě v obci Březové, což způsobilo tento masivní úhyn.

Poměrně záhy (odtokem vody níže po toku) však muselo dojít ke zlepšení kvality vody (naředěním), a proto níže po toku již ryby nehynuly, pouze docházelo k postupnému splavování uhynulých ryb z místa úhynu s proudem směrem k obci Lhota nad Moravou. Jedním z východisek pro formulaci tohoto názoru je fakt, že k úhynu došlo v obci Březové, tedy pod výtokem z malé vodní elektrárny (MVE) Březové (nad MVE nalezeno pouze několik málo mrtvých rybek, rozsáhlejšího nálezu uhynulých ryb nad MVE si nevšimnula ani obsluha MVE). Bližší informace o provedených zjištěních Správy CHKO LP jsou uvedeny ve sdělení, které přikládáme, a které bylo rozesláno po okolí s prosbou o spolupráci při hledání příčin úhynu.

“Prosíme i touto cestou všechny, kteří v období cca 5. – 7. 8. 2018 byli svědky jakékoli neobvyklé situace u Malé Vody v obci Březové, aby toto nahlásili buď na Policii ČR, obvodní oddělení Litovel, nebo na Správu CHKO LP (ondrej.dockal@nature.cz). Za spolupráci velmi děkujeme,”uvádí AOPK.

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace (NPR) Ramena řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví je přírodní, meandrující úsek hlavního toku řeky Moravy, s několika navazujícími říčními rameny – Malou Vodou (Mlýnským potokem) a Bahenkou. NPR se nachází v dolní části CHKO Litovelské Pomoraví, přibližně mezi městem Litovel a obcí Horka nad Moravou.

Zdroj a foto: AOPK

27.8.2018 0.42, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

REVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKYREVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKY
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2