17. 9. 2019

20.4.2019 10.32, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V České Kamenici začíná rekonstrukce 100leté kanalizace a vodovodu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2019: V České Kamenici, v ulici Smetanova, proběhne rekonstrukce 47 metrů vodovodu a 179 metrů kanalizace, pro cca 250 napojených obyvatel.

Informoval o tom Jiří Hladík z tiskového oddělení SVS s tím, že vodohospodáři koordinují stavbu s městem Česká Kamenice a jeho investiční akcí, rekonstrukcí komunikací včetně odvodnění a dále s přeložkou telekomunikační infrastruktury a s rekonstrukcí plynovodu.

V ulici Smetanova, ve směru od Náměstí Míru, se nachází vodovod z tvárné litiny DN 80 z roku 1998 v délce cca 86 metrů, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Dále je zde vodovod rovněž z litiny DN 80, který pochází z roku 1924. Vodovod je již dožilý se silnou vrstvou inkrustace. Kanalizace v uvedené lokalitě pochází z roku 1910, tvoří ji betonové potrubí DN 500/750. Začátek je na Mírovém náměstí v šachtě č. 48054 a končí v křižovatce ul. Dvořákova s ul. 5. Května v šachtě č. 42191. Kamerová prohlídka prokázala, že kanalizace vykazuje místy korozi nad 50%, dále četné kaverny, místy chybějící dno a stěny trouby. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 47 metrů a kanalizace v délce 179 metrů. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace a vodovodu v ulici Smetanova a Tyršova, včetně přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek. Rekonstrukce stok a vodovodních řadů bude probíhat v jejich stávající trase a niveletě. Pro kanalizaci bude použito nové potrubí z kameninových trub hrdlových KTH DN 500. Součástí stavby je rekonstrukce kanalizačních šachet a přepojení 47 ks kanalizačních přípojek a zřízení 7 ks odboček pro nové uliční vpusti. Pro vodovod bude použito litinové potrubí DN 80. Součástí rekonstrukce řadů je přepojení 2 ks vodovodních přípojek.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Zhotovitel bude, s ohledem na odstupové vzdálenosti a neuspokojivý až havarijní stav okolních objektů, počítat s důkladným pažením výkopů a nepoužívat těžkou vibrační techniku. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Práce jsou koordinovány s městem Česká Kamenice a jeho plánovanou rekonstrukcí komunikací včetně odvodnění, dále pak s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a. s., která bude provádět přeložku kabelovodu, a se společností GasNet, s.r.o., která v uvedené lokalitě provede rekonstrukce plynovodu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. dubna 2019. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

SVS, Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

 

20.4.2019 10.32, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÁZNĚ KYSELKALÁZNĚ KYSELKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Září 2019 >>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6