17. 8. 2019

9.7.2014 11.50, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Černčicích se dočkali rekonstrukce vodovodu a kanalizace

V Černčicích na Lounsku začala Severočeská vodárenská společnost (SVS) na Komenského náměstí a v Žižkově ulici rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Sdělil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace je z betonu vejčitého profilu 300/525 mm. Pochází z roku 1972. Jde o hlavní stoku přivádějící splaškové vody na čerpací stanici odpadních vod Černčice – Komenského náměstí. Stoka je vedena v asfaltové komunikaci. Jak prokázala kamerová prohlídka, je ve špatném technickém stavu, vykazuje korozi 50 %, má propadlé a chybějící dno a špatně napojené přípojky. Důsledkem je nežádoucí natékání balastních vod. V souběhu s kanalizací je veden vodovod z roku 1975 z azbestocementu a litiny o vnitřním průměru 80 mm. Je zkorodovaný, inkrustovaný a s nefunkčními armaturami, bude proto rekonstruován souběžně s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS se pro kanalizaci použije kameninové potrubí o vnitřním průměru 400 mm v délce 205,3 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu o vnitřním průměru 80 mm v délce 252,3 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 13 stávajících vodovodních a 13 kanalizačních přípojek na trase, výměna šesti revizních kanalizačních šachet a vybudování dvou nových uličních vpustí. Stavba bude provedena v souběhu, v původní trase a v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. června 2014. Vlastní práce započaly 2. července 2014 a to frézováním vozovky. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 26 staveb za 81,2 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 91,3 milionů korun.

Naše voda

9.7.2014 11.50, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1