15. 8. 2020

8.9.2019 6.14, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V části Ústí nad Labem proběhne rekonstrukce poruchového vodovodu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provede v Ústí nad Labem, v ulici Plynárenská, rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1984 v celkové délce 361 metrů, prostřednictvím kterého je zásobeno cca 1500 obyvatel. Informoval o tom Jiří Hladík z mediálního oddělení SVS.

V uvedené lokalitě se nachází stávající vodovodní řad z polyetylenu d63 mm v celkové délce 225 metrů. Řad byl uveden do provozu v roce 1984. Z důvodu častých poruch bylo přistoupeno k provizornímu řešení, protažením provizorního potrubí PE 32. Dále je zde vodovod z oceli DN 100 mm v délce 119 metrů, rovněž z roku 1984. V souběhu s vodovodem se zde nachází kanalizace z kameniny, kamerová prohlídka prokázala dobrý technický stav, takže stoka rekonstrukci nevyžaduje. Předmětem stavby je tak rekonstrukce vodovodu v celkové délce 360,94 metrů. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu v části ve stávající trase a v části v nové trase z důvodu kolize stávající trasy s jinými inženýrskými sítěmi. Celá trasa je vedena v místní komunikaci nebo podél místní komunikace.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE100DN/OD 160 PN10 v délce 141,98 metrů a PE100 DN/OD 90 PN10 v délce 218,96 metrů. Dále dojde k přepojení vodovodních přípojek v počtu 8ks. Součástí rekonstrukce je odbočka vodovodu do stávajícího provozního objektu SČVK (odbočka je součástí řadu V1). Na této odbočce bude zřízen 1 podzemní hydrant. Jedná se o technický hydrant, který není určen k požárním účelům. Stavba proběhne v otevřeném výkopu, Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože 0,15 m. Přípojky budou přepojovány přes navrtávací pasy s rohovými ventily. Armatury budou z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou. Vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou ve 38. kalendářním týdnu, předcházet tomu bude od 11. září proplach, desinfekce a vzorkování provizorního vodovodu. Následně dojde 17. září k propojení provizorního vodovodu s domovními přípojkami a poté k zahájení zemních prací na rekonstrukci vodovodního řadu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2019.

Zdroj a plánek lokality: SVS

8.9.2019 6.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6