20. 7. 2019

Brabec podepíše v pátek za ČR Pařížskou klimatickou dohodu

Ministr životního prostředí Richard Brabec podepíše za Českou republiku 22. dubna 2016 v New Yorku v 9.30 (místního času) tzv. Pařížskou klimatickou dohodu. Informovala o tom mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Slavnostní ceremoniál podpisu smlouvy pokračuje oficiálními projevy zúčastněných zástupců jednotlivých států. Akci pořádá generální tajemník OSN Pan Ki-mun ve spolupráci s francouzským prezidentem Françoisem Hollandem a francouzskou ministryní životního prostředí Ségolène Royale. Mezi klíčovými státy, které ohlásily podpis dohody, jsou USA, Čína, Velká Británie, Německo nebo např. Polsko.

Podpis dohody v New Yorku odstartuje v členských státech OSN po celém světě tzv. ratifikační proces. V ČR začne příprava na ratifikaci již letos. Dohodu musí schválit Parlament ČR a čeká ji i podpis prezidenta republiky. Aby byla smlouva celosvětově platná, musí ji ratifikovat alespoň 55 států Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu odpovědných za alespoň 55 % celkových globálních emisí skleníkových plynů. Dohoda by měla začít platit od r. 2020.

Pařížská klimatická dohoda a její cíle:
Pařížská dohoda formuluje dlouhodobý cíl ochrany klimatu – udržet nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 2 °C a snažit se o udržení nárůstu teploty dokonce pod hranicí 1,5 °C. Dohoda ukládá rozvinutým i rozvojovým státům stanovení a implementaci vnitrostátních závazků. Právě o těchto závazcích se povede v budoucích letech debata. Každý pátý rok se mají revidovat s tím, že každý následující redukční příspěvek má být vyšší než ten předchozí. Česká republika se jako člen EU do roku 2030 bude podílet společně s ostatními členskými státy EU na snížení emisí skleníkových plynů EU o 40 % ve srovnání s rokem 1990.  Zároveň už ČR snížila své emise skleníkových plynů téměř o 37 % ve srovnání s rokem 1990. V současné době připravuje MŽP novou Politiku ochrany klimatu v ČR – strategii postupného přechodu k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050.

Podpisu Pařížské dohody bude předcházet setkání zástupců zemí OSN k tzv. Cílům udržitelného rozvoje (tzv. SDGs) a jejich zabudování do národních politik jednotlivých států. Cíle udržitelného rozvoje byly schváleny v září 2015 na summitu OSN v New Yorku. Zahrnují 17 hlavních cílů a 169 podcílů, v nichž jsou obsaženy hlavní principy, které by měly do roku 2030 ve svých národních politikách uplatňovat všechny státy světa.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

20.4.2016 7.33, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4