31. 5. 2020

5.3.2014 16.10, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Blíževedlech na Českolipsku se staví nová čerpací stanici a výtlačný kanalizační řad

V Blíževedlech na Českolipsku začíná Severočeská vodárenská společnost (SVS) budovat novou čerpací stanici odpadních vod a výtlačný kanalizační řad. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V obci Blíževedly jsou nyní dvě čistírny odpadních vod. ČOV I je malá čistírna typu VHS s kapacitou 525 EO (ekvivalentních obyvatel), na niž je nyní přiváděno znečištění cca 275 EO. Na ČOV II s kapacitou 300 EO je v současnosti přiváděno znečištění od pouze cca 60 EO. Tato čistírna je v nevyhovujícím technickém stavu, SVS se proto rozhodla ji zrušit. Na jejím místě bude vybudována čerpací stanice odpadních vod a výtlačný řad, který bude odpadní vody odvádět na dostatečně kapacitní ČOV I.

Na ČOV I budou čištěny odpadní vody v celkovém objemu 335 EO. V době tání a dešťů je ČOV I zatížena velkým množstvím naředěných vod. Aby byla zaručena kvalita přečištěných vod, vypouštěných do Blíževedelského potoka, dojde na této ČOV I k několika úpravám. Dojde k vybudování nového hrubého předčištění v nátokovém žlabu – ručně stírané česle. Bude postavena nová odlehčovací komora o půdorysném rozměru 2,5 x 2 m. Nová vyrovnávací nádrž o užitném objemu 22 m3 bude sloužit k eliminaci nárazového zatížení ČOV a k zajištění řízeného odtoku přečištěné vody z ČOV.

Nově budovaná čerpací stanice odpadních vod bude kruhová plastová jímka o průměru 2 m a hloubce 2,1 m. Součástí stavby je odlehčovací šachta, akumulační potrubí a pilíř elektro. Čerpací stanice bude vybavena dvěma ponornými čerpadly se střídavým provozem a ručně ovládaným uzávěrem přítoku. Původní ČOV II bude demolována. Gravitační přítok na čerpací stanici bude z kameninového potrubí vnitřního průměru 500 mm v délce 16,5 metrů a potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 225 mm v délce 3,5 metrů. Pro výtlačný řad z čerpací stanice odpadních vod na ČOV I bude použito potrubí z HD-PE průměru 90 mm v délce 328 metrů. Výtlačný řad bude realizován v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 26. února 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Je to jedna ze staveb ze skupiny tzv. strategických investic pro okres Česká Lípa. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je pro rok 2014 naplánován ve výši 98,1 mil. Kč bez DPH.

Naše voda, ilustrační foto: SVS

5.3.2014 16.10, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31