7. 4. 2020

Areál Bílinské kyselky se konečně dočkal rekonstrukce

Areál stáčírny známé minerální vody Bílinská kyselka prochází rekonstrukcí. Připomíná to manažer marketingu společnosti Bohemia Healing Mineral Waters CZ (BHMW) Karel Bašta.

Investorem projektu, jehož celková hodnota je 96,5 milionu korun bez DPH, je právě BHMW. Rekonstrukce je z 60 procent financována z dotace Operačního programu Podnikání a inovace Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze 40 procent z vlastních zdrojů společnosti. Zhotovitelem je OHL ŽS, a. s., divize Plzeň.

Opravovaný areál stáčírny leží v okrajové části Bíliny pod lázněmi Bílinská kyselka. Původní objekty byly postaveny koncem 19. století, ale během existence stáčírny došlo k mnoha stavebním úpravám v souvislosti s modernizacemi a rozšiřováním provozu. Kvůli dlouhodobě zanedbané údržbě,nekvalitním či nevhodným opravám a chaotickým dostavbám v socialismu je současný technický stav areálu špatný.

Rekonstrukci je nutné provést s respektem k architektonicky cenným objektům, protože areál je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. „Naší prioritou je zachovat kontinuitu provozu stáčírny Bílinské kyselky a Zaječické hořké vody i během náročné rekonstrukce. Cílem je pomocí moderních technologií stáčení, inovovanou produktovou řadou a novým atraktivním variantám balení přispět k rozšíření světového ohlasu našich minerálních vod,“ tvrdí Zdeněk Nogol, ředitel společnosti BHMW.

Od doby vybudování stáčírny  se zásadním způsobem změnily technologie stáčení minerální vody, včetně pomocných provozů a také logistika. Návrh rekonstrukce vychází ze současného standardu technologie a dopravy a zároveň respektuje charakter a nejcennější objekty areálu. Rekonstrukce zachovává původní dominantní historické objekty –hlavní dvoupatrovou budovu, spojovací budovu s průjezdem, protáhlý skladový objekt se sedlovou střechou (nejstarší stavba celého komplexu) a s rampou podél původní již zrušené vlečky, budovu osmiúhelníkového půdorysu, hmotu budovy původní akumulace kyselky a objekt bývalé kotelny. Odstraněny budou nevhodné a mnohdy i nefunkční objekty (dostavěné často necitlivě k původnímu konceptu budovy) a jednopodlažní dílny a sklady při opěrné stěně. Díky tomu vyniknou původní historické fasády, protože odstraněné objekty nenahradí nová zástavba, ale vnitřní dvůr.

Nová bude jen jednopodlažní hala s plochou zatravněnou střechou. Stávající zpevněná plocha bude snížena na úroveň zásobovací komunikace a plošně směrem do svahu rozšířena tak, aby se zde mohla zásobovací vozidla otočit a přijet k nové vnitřní zásobovací a expediční rampě. V rámci rekonstrukce budou opraveny fasády budov, přičemž omítky nebudou odstraňovány celoplošně, ale pouze v místě, kde jsou jejich vrstvy nesoudržné a silněnarušené. Nově doplňované části omítek budou vápenné. Obdobně, tedy kombinací oprav a replik budou stavbaři postupovat také u oken, dveří a podlah. Při opravách budou používány tradiční materiály a technologické postupy. Stávající střešní krytina bude vyměněna za původní štípanou břidlici v klasické skladbě nakoso. Opraveny či vyměněny budou také okapy a tam, kde to bude nutné, i nosné konstrukce. Protože hlavní budova má částečně zatopený suterén, bude  součástí rekonstrukce také odčerpání vody a zamezení jejího dalšího pronikání do objektu.

Obyvatelé Bíliny se tak mohou těšit na nově zrekonstuovanou dominantu vstupu do lázeňského lesoparku. Součástí plánů je další multifunkční využití budov, například stálá expozice dějin využívání minerálních vod a jiného nerostného bohatství Bíliny a okolí, jehož virtuální část je již nyní přístupná na www.muzeumbilinskekyselky.cz.

Rekonstrukce byla zahájena na konci června 2012 a její dokončení je plánováno na říjen 2013. Podle projektu Ivana Řezáče z volného sdružení HYCO rekonstrukci realizuje OHLŽS, a. s., divize Plzeň.

Naše voda

27.7.2012 10.19, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍJINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3