1. 3. 2024

124 milionů investuje letos SmVaK do vodárenství na Opavsku

Modernizace infrastruktury pro výrobu a dodávky pitné vody si letos vyžádá 86 milionů korun, do odvádění a čištění odpadních vod poputuje dalších 38 milionů korun. V páteřním systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravském oblastním vodovodu – bude 15 milionů investována do největší úpravny pitné vody v kraji v Podhradí u Vítkova. Řada významných staveb proběhne v Opavě, modernizovat se bude také v menších městech a obcích v regionu, uvedl mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

„V naší největší úpravně vody v Podhradí u Vítkova vyměníme část odtokového potrubí, které vede z reakčních nádrží dávkování ozónu do nádrží pomalého míchání – flokulace. Potrubí s metrovým profilem pochází z konce padesátých let minulého století, kdy se úpravna budovala, a po letech spolehlivého fungování vyžaduje výměnu. Ocel bude vyměněna za nerez,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Více než 14 milionu korun si vyžádá sanace vodojemu, z něhož je zásobován pitnou vodou Vítkov. V ulici Nová bude za více než sedm milionů korun vyměněn vodovodní řad a související infrastruktura.

Dokončena bude také komplexní modernizace akumulace v Nových Těchanovicích – Lhotce, která dominantně probíhala v minulém roce a vyžádá si téměř šest milionů korun.

Sedm milionů korun bude investováno do vodovodního řadu v žimrovické části Meleček. V lokalitě se připravuje povrchová úprava místní komunikace, proto dojde také k výměně litinového přívodního a rozváděcího řadu z poloviny 70. let minulého století se zvýšenou dynamikou poruch. Rekonstruováno bude více než 730 metrů vodovodního potrubí a související infrastruktura.

Komplexně se bude řešit zásobování pitnou vodou v Podvihově mezi Raduní a Hrabyní. „Důvodem investice jsou nedostatečné a kolísavé tlakové poměry v části obce. Vybudována bude automatická tlaková stanice v objektu místního vodojemu s objemem 150 metrů krychlových s napojením na vodovod ve zmiňované lokalitě, čímž bude vytvořeno samostatné tlakové pásmo. Vybudováno bude 780 metrů přívodního řadu z vysokohustotního polyetylenu a téměř 430 metrů rozváděcích řadů především v zatravněných pozemcích. Přepojeno bude také 17 vodovodních přípojek,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Vodovod bude rekonstruován také v Ludgeřovicích

V letošním roce se předpokládá také realizace stavby, která zajistí napojení obce Jančí na centrální systém Ostravského oblastního vodovodu s nákladem zhruba sedm milionů korun.

Řada modernizačních projektů se chystá v srdci mikroregionu – v Opavě. Významný investiční projekt výměny vodovodních řadů s celkovými náklady téměř 25 milionů korun bude letos dokončen v ulicích Mostní (dokončeno v roce 2020) a Sadová (dokončeno v roce 2021). „Stavba představuje výměnu 1080 metrů litinového potrubí s vysokou mírou inkrustace, která zhoršuje průtokové, tlakové a kvalitativní poměry v lokalitě. Nové potrubí bude z tvárné litiny s vnitřní výstelkou. S ohledem na koordinaci se Statutárním městem Opava, který rekonstruuje most v ulici Mostní, byla v roce 2020 dokončena výměna vodovodu v ulici Mostní, letos bude akce pokračovat v ulici Sadová,“ vysvětluje Koníř.

Vodovodní řady budou vyměněny také na Nádražním okruhu a na Náměstí Svobody. Investice si vyžádá více než 12 milionů korun. Důvodem akce je plánovaná úprava povrchů komunikace na hlavním průtahu městem ze strany ŘSD a města.

Za 5,5 milionu bude vyměněn také vodovod v Kateřinkách v ulici U Švédské kaple. Důvodem pro výměnu je zvýšení kvality dodávané pitné vody, která v současnosti často vykazuje zvýšené koncentrace železa, a je nezbytné potrubí často odkalovat. Nový řad z vysokohustotního polyetylenu bude položeno otevřeným výkopem ve stávající trase.

V oblasti kanalizací budou v koordinaci s výše zmiňovanou modernizací vodovodních řadů rekonstruovány s náklady 2,3 milionu korun také kanalizační revizní šachty a související infrastruktura v opavské ulici Sadová. Vyžaduje to nevyhovující technický stav stávající sítě. Akce probíhá v koordinaci s  modernizací vodovodu. V ulici Mostní bude rekonstruováno pět revizních šachet ve stokách, v ulici Sadová dvanáct.

Na Nádražním okruhu v Opavě budou rekonstruovány revizní kanalizační šachty za více než dva miliony korun. Akce bude koordinována s výše zmiňovanými stavbami (vodovod, průtah městem). Důvodem stavby je nevyhovující technický stav atypických soutokových revizních šachet

„Významná modernizace kanalizace a související infrastruktury za více než 13,5 milionu korun se připravuje v ulici Otická, náměstí Svobody a sadech Svobody. Důvodem je špatný technický stav stok (trhliny, koroze, uvolněné kameninové obložení dna, chybějící části konstrukce atd.), ale také atypických revizních šachet nebo neodborné napojení přípojek v minulosti. Rekonstrukce téměř 250 metrů stok bude provedena bezvýkopovou technologií vtažením textilního sanačního rukávce s polymerací do stávajících profilů stok, rekonstruováno bude také osm revizních šachet,“ popisuje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Šestnáct a půl milionu si vyžádá rekonstrukce kanalizační stoky ve Vítkově v ulici Nová. Stávající potrubí nesourodé dimenze ve špatném technickém stavu v délce 300 metrů bude vyměněno potrubím s kameniny. Bude provedena výměna deseti atypických revizních kanalizačních šachet. Přepojeno bude také 40 kanalizačních přípojek a vyměněno bude devět atypických revizních šachet v nevyhovujícím technickém stavu.

Zdroj a foto: SmVaK

2.2.2021 9.11, Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

FOR FISHING 2024FOR FISHING 2024
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31