Zemědělské muzeum vyhlásilo soutěž studentských prací „Věda pro zemi“

11. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

plakát NZM Věda pro zemi

Od pátku 10. března se mohou zájemci hlásit do 2. ročníku soutěže „Věda pro zemi“, kterou vyhlásilo Národní zemědělské muzeum (NZM). Informovala o tom mluvčí NZM Lenka Martinková.

NZM chce podle mluvčí uvedenou soutěží ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě bakalářských, diplomových a doktorských prací a také zvýšit zájem vysokoškoláků o zveřejňování výsledků jejich bádání na široce pojatá zemědělská a zemědělsko-historická témata. Letošní ročník probíhá pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. „Název soutěže Věda pro zemi ukazuje na poslání a význam vědy pro náš život. Chceme motivovat mladé vědce v jejich činnosti a podnítit studenty vysokých škol ve snaze o co nejlepší odbornou práci. Jsme si současně vědomi, že vzniká celá řada kvalitních absolventských prací, jejichž obhájením končí jejich úloha a veřejnosti zůstávají výsledky mnohdy několikaleté kvalitní práce utajeny. Takovouto soutěží můžeme umožnit jejich publikování,“ říká vedoucí Oddělení vědy a výzkumu Jitka Balcarová.

Soutěž muzeum vyhlašuje ve třech kategoriích, pro bakalářskou, diplomovou a doktorskou (či disertační) práci, a ve dvanácti tematických okruzích. V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s NZM, které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo v podobě odborného článku v muzejním recenzovaném  neimpaktovaném časopise Prameny a studie. Vybraným autorům bude přináležet i finanční ocenění v závislosti na druhu publikování (od 1 000 Kč do 10 000 Kč).

Přihlášky do soutěže mohou zájemci zasílat do 30. června. Hodnocení, které provádí komise složená z členů Vědecké rady muzea, bude probíhat až do poloviny září. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu 2017. V loňském, prvním ročníku, se do soutěže přihlásilo celkem 22 mladých vědců. Více informací na www.vedaprozemi.cz

Tematické okruhy
• Muzeologie
• Venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice
• Rozvoj venkova a regionální rozvoj
• Lesnictví, lesní hospodářství a myslivost
• Vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství
• Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
• Mechanizace zemědělství a lesnictví
• Zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby
• Potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba
• Kulinární dědictví českých zemí
• Venkov a zemědělství v umění
• Osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a
příbuzných oborů

Kontaktní osoba: PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D. (jitka.balcarova@nzm.cz)

Naše voda, plakát NZM

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství