Zastupitelé hradeckého kraje odložili hlasování o přehradě Pěčín

11. září 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Zdobnice u Pěčína - raft.cz

Zastupitelé Královéhradeckého kraje dnes odložili hlasování o nesouhlasu s přípravou výstavby přehradní nádrže Pěčín na říčce Zdobnici na Rychnovsku. Informuje o tom zpravodajství ČTK.

Návrh na vyjádření nesouhlasu předložil zastupitel Martin Hanousek. Zastupitelé schválili stažení návrhu a uložili hejtmanovi, aby do 30. listopadu svolal seminář, který se bude týkat této problematiky. „To území je natolik cenné, že bychom do něj přehrady umisťovat neměli,“ řekl Hanousek. Uvedl, že nebyla provedená žádná studie, která by zkoumala potřebu pitné vody v hradeckém kraji v dalších letech. „Měli bychom si říci, kolik vody budeme mít, a říci si, zda připravovaná opatření nejsou přehnaná,“ řekl Hanousek. Ten původně navrhoval, aby kraj jednal také o vyřazení lokality Pěčín z Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, svůj návrh však nakonec stáhl.

Například zastupitel Otakar Ruml dnes v diskusi označil za nezodpovědné jakékoli kroky, které by vedly k tomu, aby jakákoli lokalita byla vyřazená z generelu. „Já nechápu tu ohromnou možná až nenávist k budování nádrží v době, kdy té vody je málo,“ řekl Ruml. Krajský radní Karel Klíma (Koalice pro Královéhradecký kraj) řekl, že schválení usnesení navrženého Hanouskem by zakázalo další zkoumání umístění vodního díla. „Jsem ochoten se postavit za velmi razantní stanovisko, v okamžiku, kdy se budu moci opřít o podklady,“ řekl Klíma.

Na jednání zastupitelů dnes vystoupil také starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek, který označil přehradu za velký zásah do přírody. „Otázek je strašně moc a odpovědí je strašně málo. V tuto chvíli se nám zdá, že se celá akce rozjíždí, a obáváme se, aby došlo na tvorbu alternativních opatření a obce nebyly postavené před hotovou věc,“ řekl Hudousek, který zastupitele požádal, aby se tématu věnovali.

Starosta Zdobnice Petr Novotný dnes řekl, že obyvatelé obce se záměrem nesouhlasí. „Budeme podporovat všechna opatření přírodě blízká,“ řekl Novotný, který dodal, že přehrada by odřízla obec od civilizace. „Je to hrozný, na stole mám šanon od Povodí Labe, ve kterém není žádná jiná alternativa. My z té přehrady nebudeme mít vůbec nic, jen hrozné starosti,“ řekl Novotný.

Podle Hanouskem předložené důvodové zprávy by hráz přehrady dosahovala 79 metrů, bylo by nutné vykácet 81 hektarů lesa a zbořit 23 až 37 domů. Podle odhadů by výstavba nádrže měla stát bez přivaděčů sedm až 10,8 miliardy korun. Projekt přehrady počítá s tím, že kolem nádrže vznikne ochranné pásmo se zákazem vstupu, nádrž nebude možné využívat pro rybolov ani rekreaci. Hanousek upozornil, že se lokalita nachází v nejpřísněji chráněné zóně CHKO Orlické hory a je součástí Evropsky významné lokality Zdobnice – Říčka.

Zdroj: ČTK, ilustrační foto (Zdobnice u Pěčína) raft.cz

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace