Vychází zimní číslo čtvrtletníku Z první ruky

Aktualizováno 23. ledna 2018 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

cas

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK) vydaly zimní číslo našeho čtvrtletníku Z první ruky. „Výraznou pozornost tentokrát věnujeme v  seriálu Cesta vody oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod. Popisujeme, jak systém v regionu funguje z hlediska geografického a organizačního,“ uvedl mluvčí společnosti Marek Sibrt.

„Přinášíme také profil některých našich významných čistírenských provozů. Publikujeme rozhovor s ředitelem Ostravského oblastního vodovodu Jiřím Komínkem, který v něm popisuje systém výroby a distribuce vody v oblastech, kde působí SmVaK Ostrava. Vysvětluje v kontextu často zmiňovaného sucha výhody páteřního systému, který zajišťuje pitnou vodu pro dominantní část našeho, ale například i významnou část Olomouckého kraje,“ popsal Sibrt.

Vydání také informuje také o tématech, která mají pozitivní dopad na životní prostředí, jako byla například likvidace původní a nepoužívané čistírny odpadních vod v Karviné, nebo oblast energetického managementu, díky níž se bude efektivněji využívat energie v provozech.

Popisuje také, jak je potřeba správně odebrat a transportovat vzorek vody, ať už z kohoutku nebo studny, když si ho chceme nechat analyzovat od expertů v akreditované laboratoři.

Vydání najdete zde

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace